12 januari 2023

Fortsatt högt förtroende för YH

- Vi ser med glädje på det fortsatt stora förtroende som visas Campus Nyköping. Vi fortsätter att vara en stor och viktig aktör inom kompetensförsörjningsområdet både lokalt, regionalt och nationellt. Det är också extra viktigt med god tillgång till utbildningsplatser med tanke på dagens läge på arbetsmarknaden, samt de förändringsprocesser flera sektorer befinner sig i just nu, säger rektor Fredrik Dolk.

 

För att vara ajour med arbetslivets krav på kompetens har kursplaner och innehåll utvecklats och uppdaterats för flera utbildningar. En utbildning får ett nytt namn då nationella riktlinjer ändrats för yrkesrollen. Detta gäller medicinsk sekreterare som från och med nu benämns som medicinsk vårdadministratör.

 

- Det är i stort samma gedigna, kvalitetsutbildning men med ett utvecklat och uppdaterat innehåll som motsvarar den efterfrågan på kompetens som ställs ute i arbetslivet, menar Fredrik Dolk.

 

Utbildningen Fibertekniker har också fått en uppdatering där innehållet anpassats efter arbetslivets förutsättningar där det till skillnad från tidigare läggs större vikt vid underhåll av fibernät snarare än installation.

 

- Fibernätet är utbyggt i den grad att vi behöver vi fylla på med kompetens avseende underhåll. Därför har utbildningen växlat upp på kompetensen kring detta för att möta de krav som fiberteknikerna ställs inför ute i arbetslivet. Yrkeshögskolans uppdrag är att förse arbetsmarknaden med rätt kompetens här och nu och framåt och då behöver vi vara proaktiva och kvicka avseende utveckling och fånga upp de krav som ställs i arbetslivet. Det här är ett utmärkt exempel på detta, säger Fredrik.

 

Utbildningarna Specialistundersköterska demens, VVS-ingenjör och Stödpedagog får också fortsatt förtroende. Dessa yrkesroller efterfrågas starkt inom respektive yrkesområde. Här spelar Campus Nyköping en viktig roll i att säkra att kvalitetsnivån inom dessa yrkesområden är fortsatt hög.

 

Utbildningen Specialistbarnskötare beviljas inte fler starter, detta även på nationell nivå.

 

Det betyder att för 2023 har Campus Nyköping yrkeshögskola 14 program att erbjuda till hösten samt minst 4 kurser.

 

Med detta besked fortsätter Campus Nyköping att vara en av Sveriges främsta yrkeshögskolor avseende utbud och kvalitet och utvecklingen ser inte ut att stanna av framåt.

 

- Vi arbetar redan nu med nästa års ansökningar till myndigheten. Vi har kapaciteten och kunskapen för att växa och det kommer vi göra. Vi ser ett stort intresse för våra utbildningar som bara växer och det är förstås jätteroligt, menar Fredrik Dolk.

 

Under 2022 lämnade 4 927 personer intresse för YH-utbildningar på Campus Nyköping och 3 481 personer lämnade in en ansökan.

 

- Detta är vi förstås tacksamma för och avser att förvalta detta på bästa möjliga sätt, avslutar Fredrik.