VVS-ingenjör

400 YH-POÄNG, HELTID

Raka rör in i en bransch där möjligheten till jobb är ovanligt stor.

Kontor, bostäder, offentliga lokaler – i princip allt som byggs idag kräver kvalificerade VVS-ingenjörer som kan utforma energieffektiva VVS- kyl- och luftsystem. Som VVS-ingenjör jobbar du bland annat med att leda och utföra installationsprojekt utifrån tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Du kan arbeta både inom bygg – och anläggningsbranschen eller på konsultföretag. VVS-ingenjörutbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet, både vad gäller teoretiska ämnen och praktik. Det är i dagsläget en stor brist på VVS-ingenjör, så efter avslutad utbildning kommer du minst sagt vara efterlängtad. 

Utbildningens mål

Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskolexamen  VVS-ingenjör. 

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

  • VVS-ingenjör 
  • VVS-konstruktör

Du har kompetens att arbeta med till exempel: 

  • Att projektera vvs-, kyl och luftsystem med tillämpning av de lagar och regler som gäller i branschen och med fokus på hållbart byggande och energieffektivitet.

  • Att förstå sambanden mellan vvs-tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter för att kunna föreslå och projektera system som möjliggör en god inomhusmiljö.

  • Att arbeta i projektform och ansvara för vvs-konstruktioner.

  • Att projektera och ta fram alla nödvändiga installationsritningar med hjälp av CAD.

Läs mer om utbildningens innehåll och upplägg.