11 YH-utbildningar som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden

YH-utbildningar är yrkesutbildningar som kombinerar teori med praktik. En hög andel av de studerande som har gått en yrkeshögskoleutbildning får jobb eller startar eget företag i nära anslutning till avslutade studier. Myndigheten för yrkeshögskolan kontrollerar kvaliteten. På den här sidan kan du läsa mer om våra pågående utbildningar.

Musik- & Eventarrangör

400 Yh-poäng, heltid

Inom upplevelseindustrin råder det stor brist på personal med både praktisk erfarenhet och gedigen teoretisk bakgrund. Läs mer

Elkonstruktör

250 Yh-poäng, halvtid, distans

Snabb utveckling inom el- tele- och It-teknik ställer stora krav vid ny- och ombyggnationer. Behovet av kvalificerade elkonstruktörer är enormt och ökar ständigt. Läs mer

Stödpedagog

200 Yh-poäng, halvtid, distans

Inom den privata och offentliga omsorgen och skolan finns stora behov av stödpedagoger för den som lever med funktionsnedsättning. Läs mer

Fibertekniker

200 Yh-poäng, heltid

Den nya bredbandstekniken sprids snabbt över landet och behovet av kompetenta personer som praktiskt kan få fibertekniken på plats är stor. Läs mer

Behandlingspedagog

400 Yh-poäng, heltid

Inom missbrukarvård, kriminalvård och socialvård finns ett starkt behov av utbildad personal med en humanistisk människosyn. Läs mer

Medicinsk sekreterare

400 Yh-poäng, heltid

Ny teknik inom den medicinska informationshanteringen ställer nya krav och efterfrågan på kvalificerade medicinska sekreterare är därför mycket stor. Läs mer

Projektledare Elteknik

220 Yh-poäng, halvtid, distans

Inom elteknik är efterfrågan stor på projektledare med både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter. Du som idag är elektriker kan vidareutbilda dig på distans. Läs mer

Integrationspedagog

225 Yh-poäng, halvtid, distans

Antalet människor på flykt i världen har ökat explosionsartat. Det innebär att efterfrågan på integrationspedagoger med rätt kompetens är mycket stor. Läs mer

Elkrafttekniker

220 Yh-poäng, halvtid, distans

Behovet av elkraftstekniker är exceptionellt stort framöver. Du som idag arbetar som elektriker kan vidareutbilda dig till elkraftstekniker. Läs mer

Tandsköterska

300 Yh-poäng, heltid

Runt om i landet råder stor brist på tandsköterskor - de närmaste tio åren kommer över 6 000 nya tandsköterskor att behöva rekryteras. Läs mer

VVS-ingenjör

400 Yh-poäng, heltid

Kontor, bostäder, offentliga lokaler – i princip allt som byggs idag kräver kvalificerade VVS-ingenjörer som kan utforma energieffektiva VVS- kyl- och luftsystem. Som VVS-ingenjör jobbar du. Läs mer

Ansökan för 2017 är stängd och öppnar upp igen i februari 2018