11 YH-utbildningar som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden

YH-utbildningar är yrkesutbildningar som kombinerar teori med praktik. En hög andel av de studerande som har gått en yrkeshögskoleutbildning får jobb eller startar eget företag i nära anslutning till avslutade studier. Myndigheten för yrkeshögskolan kontrollerar kvaliteten. På den här sidan kan du läsa mer om våra pågående utbildningar.

Musik- & Eventarrangör

400 Yh-poäng, heltid

Inom upplevelseindustrin råder det stor brist på personal med både praktisk erfarenhet och gedigen teoretisk bakgrund. Läs mer

Elkonstruktör

250 Yh-poäng, halvtid, distans

Snabb utveckling inom el- tele- och It-teknik ställer stora krav vid ny- och ombyggnationer. Behovet av kvalificerade elkonstruktörer är enormt och ökar ständigt. Läs mer

Stödpedagog

200 Yh-poäng, halvtid, distans

Inom den privata och offentliga omsorgen och skolan finns stora behov av stödpedagoger för den som lever med funktionsnedsättning. Läs mer

Fibertekniker

200 Yh-poäng, heltid

Den nya bredbandstekniken sprids snabbt över landet och behovet av kompetenta personer som praktiskt kan få fibertekniken på plats är stor. Läs mer

Behandlingspedagog

400 Yh-poäng, heltid

Inom missbrukarvård, kriminalvård och socialvård finns ett starkt behov av utbildad personal med en humanistisk människosyn. Läs mer

Medicinsk sekreterare

400 Yh-poäng, heltid

Ny teknik inom den medicinska informationshanteringen ställer nya krav och efterfrågan på kvalificerade medicinska sekreterare är därför mycket stor. Läs mer

Projektledare Elteknik

220 Yh-poäng, halvtid, distans

Inom elteknik är efterfrågan stor på projektledare med både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter. Du som idag är elektriker kan vidareutbilda dig på distans. Läs mer

Integrationspedagog

225 Yh-poäng, halvtid, distans

Antalet människor på flykt i världen har ökat explosionsartat. Det innebär att efterfrågan på integrationspedagoger med rätt kompetens är mycket stor. Läs mer

Elkrafttekniker

220 Yh-poäng, halvtid, distans

Behovet av elkraftstekniker är exceptionellt stort framöver. Du som idag arbetar som elektriker kan vidareutbilda dig till elkraftstekniker. Läs mer

Tandsköterska

300 Yh-poäng, heltid

Runt om i landet råder stor brist på tandsköterskor - de närmaste tio åren kommer över 6 000 nya tandsköterskor att behöva rekryteras. Läs mer

VVS-ingenjör

400 Yh-poäng, heltid

Kontor, bostäder, offentliga lokaler – i princip allt som byggs idag kräver kvalificerade VVS-ingenjörer som kan utforma energieffektiva VVS- kyl- och luftsystem. Som VVS-ingenjör jobbar du. Läs mer

Ansökan till våra pågående utbildningar öppnar igen i februari 2018 under förutsättning att de beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Innehåll och förkunskapskrav kan då komma att ändras på vissa av utbildningarna. Medicinsk sekreterare är sedan tidigare klar för start 2018.