Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Exempel på reell kompetens

Filip söker utbildningen Lönespecialist. För behörighet till utbildningen ställs inga särskilda förkunskapskrav. Utbildningsanordnaren har informerat på sin webbplats om fyra alternativa vägar att uppfylla kraven för behörighet till yrkeshögskolan. På webbplatsen finns också information om utbildningens innehåll. Utbildningen har bland annat kurser i affärsengelska, kommunikation, administrativ IT och lönehantering.

Filip har ingen komplett utbildning på gymnasial nivå. Han har jobbat administrativt i tio år och visar intyg från arbetsgivare som visar att han har god förmåga att använda datorprogramvara för att räkna och sammanställa data. Filip är också sekreterare i styrelsen i en förening som har mycket internationellt utbyte och kan också visa att han har förmåga att kommunicera både på engelska och på svenska genom denna erfarenhet.

Utbildningsanordnaren bedömer att Filips erfarenheter gör att han kan tillgodogöra sig utbildningenoch han bedöms därför vara behörig med stöd av 3 kap. 1 § punkt 4 YHF