Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Behörighet och ansökan

För att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan behöver du ha vissa förkunskaper, det kallas för behörighet. Behörigheten kan innehålla krav på särskilda förkunskaper. Om det är fler behöriga sökande till en utbildning än antalet utbildningsplatser görs ett urval.

Behörighet 

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens.

Har du frågor som rör behörighet? Kontakta vår antagning

Särskilda förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen till Projektledare elteknik krävs kunskaper i följande gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt;

 • Matematik 1a med betyget lägst E eller Matematik A med betyget lägst G
 • Praktisk ellära med betyget lägst E eller Ellära A, Ellära B samt växelström 3-fas med lägst betyget G.
 • Engelska 5 med betyget lägst E eller Engelska A med betyget lägst G 
 • Svenska 1 med betyget lägst E eller Svenska A med betyget lägst G

samt 

 • Yrkeserfarenhet, 2 år på heltid inom elinstallation eller motsvarande.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens.

Har du frågor som rör behörighet? På sidan FAQ hittar du svar på många vanliga frågor. Hittar du inte vad du söker, kontakta vår antagning.

Reell kompetens

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Detta ställer krav på att du kan påvisa dina kunskaper på annat sätt. Till exempel, om du saknar formellt betyg på någon av de kurser som anges, kan du bifoga ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper. Du kan också bifoga t ex ett intyg från en arbetsgivare som beskriver arbetsuppgifter som du har utfört och därigenom påvisa att du har motsvarande kunskaper. Glöm inte att du ska bifoga dessa handlingar i din ansökan.

Har du frågor om reell kompetens, kontakta vår antagning.

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Som urvalsgrund används:

 • Betyg 

  Meritvärdering görs utifrån den princip UHR använder i samband med antagning till högskolan, för att meritvärdera betyg från gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
  Omdöme från folkhögskola värderas enligt den princip som UHR använder för meritvärdering av omdömen i samband med antagning till högskolan.
  Observera att meritpoäng inte ges för engelska, matematik, moderna språk och områdeskurser.
  Urvalsgrunden betyg kan ge max 20 poäng.

 • Yrkeserfarenhet 

  Yrkeserfarenhet inom elområdet värderas enligt följande:
  0,5 poäng/arbetad månad på heltid. Deltid räknas om till heltid.
  Urvalsgrunden yrkeserfarenhet kan ge max 40 poäng.

Total poäng som kan uppnås i urvalet är 60.

Ansökan 

Ansökan öppnar i februari 2019 under förutsättning att Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljar utbildningen. Du ansöker till Projektledare elteknik på vår ansökningswebb 

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 • Gymnasiebetyg
 • Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 • Intyg, cv, personligt brev eller liknande om du saknar formella betyg.
 • Intyg som styrker de uppgifter du lämnar under ”Yrkeserfarenhet”. Intyget skall vara underskrivet av din arbetsgivare där dina arbetsuppgifter beskrivs klart och tydligt, i vilken omfattning du arbetat, när du började och när du slutade.
 • Översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg). Läs mer på UHRs hemsida om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.

Din ansökan måste vara komplett senast sista ansökningsdag. 

Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem på vår ansökningswebb. Observera att vi inte får dina betyg automatiskt, du måste själv ladda upp dem.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • Scanna dokumenten (t ex på ett bibliotek)
 • Fota och spara som pdf eller jpg och ladda upp
 • Få hjälp med scanning i receptionen på Campus Nyköping