Musik- & Eventarrangör

400 YH-POÄNG, HELTID

En upplevelse som tar dig dit du vill

Inom upplevelseindustrin råder det stor brist på personal med både praktisk erfarenhet och gedigen teoretisk bakgrund. Musik- och eventarrangörutbildningen på Campus Nyköping är Sveriges främsta för dig som vill jobba som exempelvis projektledare, producent, artistmanager eller eventarrangör inom TV, sport eller musik. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med vårt handplockade nätverk inom branschen och kombinerar relevant praktik med teoretisk grundkunskap. Välkommen till en utbildning med ett nätverk och ett innehåll som tar dig rätt ut i upplevelseindustrin.

Utbildningens mål

 

Utbildningen leder till: Kvalificerad yrkeshögskoleexamen Musik-och eventarrangör.

Efter genomgången utbildning har du kompetens för att:

 • Leda projekt inom musik- och eventbranschen. Kunna skapa, planera, genomföra, och utvärdera evenemang.
 • Arbeta som turnékoordinator
 • Arbeta som artistmanager
 • Identifiera och utveckla affärsmöjligheter inom musik- och eventbranschen

Du har färdigheter i att:

 • Arbeta i projektform 
 • Arrangera evenemang och turnéer
 • Hantera säkerthetsfrågor vid evenemang ur ett projektledarperspektiv
 • Hantera produktionsteknik ur ett projektledarperspektiv
 • Välja strategier och kanaler för en marknadsföringskampanj. Paketera och sälja in ett projekt/event/artist
 • Tilllämpa kommunikations- och presentationsteknik
 • Tillämpa projektekonomi i musik och eventbranschen. Producera affärsplan och koppla sponsring till ett evenemang.
 • Utforma olika typer av branschrelaterade dokument på svenska och engelska
 • Producera och förvalta musikakter
 • Hantera branschrelaterad juridik ur ett projektledarperspektiv

Läs mer om utbildningens innehåll och upplägg.