Kommande utbildningar

Här presenterar vi de nya yrkeshögskoleutbildningar som startar hösten 2017 om de beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Beslut från MYH kommer i slutet av januari. 

 • Studiehandledare
 • Affärsutvecklare besöksnäringen.

Studiehandledare

225 YH-POÄNG, HELTID
Intresseanmälan

Yrkesrollen

Studiehandledning är en extra insats för elever med annat modersmål än svenska som riskerar att inte nå målen i ett eller flera ämnen. Som studiehandledare arbetar du i skolan med att ge elever handledning på deras modersmål. Arbetet sker i nära samarbete med ansvarig lärare och handledning kan ske innan, under eller efter lektionerna.
Ökningen av asylsökande och nyanlända elever har bidragit till att det i dag råder en stor efterfrågan på studiehandledare både nationellt och regionalt. Svårigheten att hitta kompetent personal på området gör att jobbmöjligheter efter avslutad utbildning är mycket goda.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Det svenska skolsystemet och dess värdegrund och styrdokument
 • Flerspråkiga barns språkutveckling och inlärningsprocesser
 • Metoder för kartläggning av nyanlända elevers kunskapsnivå
 • Den svenska kulturen i förhållande till andra kulturer
 • Hur synen på föräldrarollen i Sverige skiljer sig från andra kulturer

Vidare har du kompetenser för att:

 • Planera, genomföra och följa upp studiehandledning i samarbete med ansvarig lärare.
 • Använda didaktiska och pedagogiska arbetsmetoder

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen bedrivs på Campus Nyköping på heltid och är ca ett år lång. Undervisningen varvas med föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. Cirka en tredjedel av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats. LIA kommer att genomföras på halvfart, parallellt under stora delar av utbildningen.
Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Det svenska samhället och skolans värdegrund
 • Didaktiska och pedagogiska metoder för studiehandledare
 • Examensarbete
 • Följa upp och utvärdera studiehandledning
 • Hantera förlädrakontakter
 • Kartläggning av nya elever
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Planera och genomföra studiehandledning
 • Rollen som studiehandledare
 • Språkutveckling och flerspråkighet

Behörighet till yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs följande gymnasiala kurser, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt:

 1. Modersmål 1 med betyget lägst E eller Modersmål A med betyget lägst G
 2. Svenska1/Svenska som andra språk 1 med lägst betyget E eller Svenska A/Svenska som andra språk A med betyget lägst G

Utbildningsstart och ansökan

Utbildningen startar i augusti 2017 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2017. Besked om beviljande kommer i slutet av januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

Affärsutvecklare besöksnäringen

400 YH-POÄNG, HELTID I NYKÖPING, VISBY, RONNEBY GÄVLE ELLER LIDKÖPING
Intresseanmälan

Yrkesrollen

Besöksnäringen omfattar både små och stora aktörer inom hotell, restaurang och turism. Som affärsutvecklare inom besöksnäringen arbetar du med strategier och destinationsutveckling, men också med praktiska uppgifter som t ex att producera informationsmaterial. Du kan arbeta på privata företag såväl som i kommunala och regionala organisationer.
Besöksnäringen befinnen sig i stark tillväxt, inresandet ökar och digitaliseringen av nya besökstjänster växer. Exportmognaden behöver förstärkas och koncepten utvecklas, dessa faktorer medför att det är stor efterfrågan på affärsutvecklare inom besöksnäringen.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Besöksnäringen
 • Event och evenemangsformer
 • Revenue management
 • Affärsekonomi
 • Affärsjuridik
 • Affärsutveckling
 • Projektledning
 • Koncept och idéutveckling

Vidare har du kompetenser för att:

 • Planera, genomföra och följa upp sälj- och marknadsaktiviteter utifrån krav på lönsamhet och kundnytta
 • Utforma koncept och produkter och vidareutveckla dessa
 • Utveckla strategiska och långsiktiga kundrelationer
 • Affärsmässigt ta helhetsansvar för lönsamhet och verksamhetsutveckling

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen bedrivs på Campus Nyköping eller på någon av studierorterna: Visby, Ronneby, Gävle eller Lidköping. På studieorterna bedrivs studierna på lärcentrum, där det finns klassrum, administrativt och tekniskt stöd samt i viss mån pedagogiskt stöd. På studieorterna deltar man i undervisningen via videokonferens. Nyköping är utbildningens huvudort där utbildningsledning och administration finns och det är härifrån som de flesta föreläsningar sker. Vid de tillfällen samtliga studerande behöver träffas fysiskt sker detta i Nyköping.
Utbildningen är på heltid och ca två år lång. Undervisningen varvas med föreläsningar, litteraturstudier, gruppuppgifter och projekt. Cirka en tredjedel av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats.

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Affärsjuridik – besöksnäringen
 • Affärsmannaskap och affärsekonomi
 • Besöks- och destinationsutveckling
 • Branschengelska
 • Digitala verktyg och textproduktion
 • Examensarbete
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Marknad, kommunikation och IT
 • Omvärldsanalys och omvärldsbevakning
 • Paketering och produktutveckling
 • Projektmetodik
 • Upplevelseproduktion

Behörighet till yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs följande gymnasiala kurser, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt:

 1. Svenska1/Svenska som andra språk 1 med lägst betyget E eller Svenska A/Svenska som andra språk A med betyget lägst G
 2. Engelska 6 med betyget lägst E eller Engelska B med betyget lägst G
 3. Besöksnäringen med betyget lägst E eller Turism och resor med betyget lägst G

SAMT

Yrkeserfarenhet

Minst ett års arbete på heltid inom besöksnäringen (deltid räknas om till heltid enligt principen två års halvtidsarbete = ett års heltidsarbete).

 

Utbildningsstart och ansökan

Utbildningen startar i augusti 2017 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2017. Besked om beviljande kommer i slutet av januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

Har du hittat utbildningar som kan vara intressanta för dig?

Fyll i formuläret nedan så meddelar vi dig så snart utbildningarna är öppna för ansökan.

Skicka

Tack för visat intresse!

Med vänlig hälsning, Campus Nyköping
Visa Formuläret