Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Kommande utbildningar

Till hösten 2021 har Campus Nyköping fått 2 nya kurser / korta utbildningar med fokus på vård och omsorg. Du kan lämna intresseanmälan till kurserna redan nu. Beräknad start 1 november 2021. Ansökan öppnar 16 augusti.

Inför läsåret 2022 har Campus Nyköping ansökt om att få starta 4 nya utbildningar. Besked om de får starta kommer i januari 2022. Du kan lämna din intresseanmälan nu så meddelas du när beskedet har kommit.

Trädgårdsmästare

Om beviljas start 2022
Intresseanmälan

Denna utbildning har Campus Nyköping ansökt om att få starta 2022. Myndigheten för Yrkeshögskolan lämnar besked i jan 2022. Ansökan öppnar i februari 2022. Lämna din intresseanmälan redan nu så kontaktar vi dig när besked har kommit om utbildningen får starta eller ej.

 

Mer information om utbildningen uppdateras på denna sida inom kort.

Läs mer Visa mindre

Equiterapeut

3 ÅR, HELTID, 600 YH-poäng
Intresseanmälan

Denna utbildning har Campus Nyköping ansökt om att få starta 2022. Myndigheten för Yrkeshögskolan lämnar besked i jan 2022. Ansökan öppnar i februari 2022. Lämna din intresseanmälan redan nu så kontaktar vi dig när besked har kommit om utbildningen får starta eller ej.

 

Proffs på häst behövs när efterfrågan ökar

 

Equiterapeuten arbetar med rehabilitering av hästar efter veterinärdiagnos inom samtliga hästsporter och med friska hästar i förebyggande syfte. Equiterapeuten driver ofta eget företag och kunderna är bl.a. travtränare, galopptränare, ryttare inom olika discipliner samt veterinärer och veterinärkliniker. Det är vanligt att equiterapeuten tecknar långa kontrakt med stall och veterinärkliniker. 

 

De senaste trettio åren har antalet hästar i Sverige nästan femdubblats, under pandemin har allt fler skaffat häst. Med denna utveckling har också behovet av specialistutbildade hästvårdare ökat. Equiterapeuter efterfrågas av veterinärer, både för att arbeta på uppdrag och som del av teamet (SVEF).

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Ergonomi för Equiterapeuter
 • Ekonomi och företagande i hästbranschen
 • Riskfaktorer för den psykiska hälsan kopplat till egenföretagande
 • Avancerade kunskaper om hästens anatomi, fysiologi, biomekanik och rörelsemekanik
 • Avancerade kunskaper om hästens exteriör
 • Nervsystemets anatomi, struktur och utveckling
 • Nervsystemets funktionella betydelse för hästens rörelseapparat
 • Läkemedelshantering för djurvårdare på nivå 2
 • Smittsamma sjukdomar
 • Smittspridning och hygienrutiner för att undvika smittspridning
 • Vanliga träningsformer och träningsupplägg för hästar inom olika discipliner
 • Grenspecifika belastningar och slitage, på hästar i alla åldrar
 • Veterinärmedicinska termer och vedertagen nomenklatur, både på svenska och engelska
 • Diagnostiska metoder så som ultraljud, röntgen, CT scanning och MR.
 • Vävnadsskada och läkning
 • Stresspunktsbehandling
 • Stretching inom den fysikaliska ramen
 • Triggerpunkternas lokalisation, funktion och smärtutbredning
 • Fysiologiska modeller som finns för uppkomsten av myofasciella smärttillstånd och funktionsstörningar
 • ROM, range of motion, passivt ledspel
 • Smärttillstånd som orsakar hyper- och hypomobilitet
 • Fysiologiska mekanismer som ligger till grund för behandlingstekniker, på muskel och mobiliseringsnivå
 • Evidens- och erfarenhetsbeprövade metoder som används inom rehabilitering
 • Evidensbaserat förhållningssätt
 • Dokumentation och journalskrivning
 • Aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor
 • Adekvata lagar och regler

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Handha hästar och utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter med korrekt ergonomi
 • Driva ett företag i förhållande till lagar och krav
 • Kommunicera yrkesspecifikt med hästägare, veterinär och andra yrkeskategorier inom hästbranschen, både på svenska och engelska
 • Hantera läkemedel enligt kraven för djurvårdare på nivå 2
 • Tillpassa utrustning
 • Hantera hästar enligt säker hästhantering och gott horsemanship
 • Identifiera förekommande exteriöra avvikelser
 • Bedöma underlagets påverkan på biomekaniken
 • Bedöma olika rasers förutsättningar och avvikelser i rörelsemekaniken
 • Skapa och följa hygienrutiner
 • Utföra häst vid hand
 • Longera hästar
 • Utföra rörelseanalys
 • Utföra avancerad palpation
 • Utföra fysikalisk testmetodik
 • Utföra hel kroppsmassage med olika behandlingstekniker på häst
 • Utföra stresspunktsbehandling
 • Utföra stretching
 • Utföra lymfmassage på häst
 • Utföra mobiliserings- och manipulationstekniker
 • Känna funktionella och strukturella avvikelser samt smärtutbredning
 • Analysera enligt ”ROM”, Range of motion, passivt ledspel
 • I samråd med veterinär lägga upp och presentera en individanpassad rehabiliteringsplan
 • Identifiera, bedöma och analysera behovet av rehabilitering
 • Utföra praktiskt rehabiliteringsarbete såsom neuromuskulär träning
 • Kritiskt granska metoder och verktyg för rehabilitering
 • Dokumentera och journalföra
 • Förstå veterinärmedicinska bilddiagnoser
 • Orientera sig om evidensläget inom området

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att

Självständigt:

 • Utforma affärsidé, vision och mål samt planera och följa upp företagets ekonomi
 • Identifiera och värdera hur exteriöra avvikelser kan påverka hästars hälsa och rörelsemekanik
 • Bedöma risker för smitta och smittspridning, sätta upp och följa hygienrutiner i det egna arbetet mellan olika hästar och anläggningar
 • Göra kroppsavläsningar och bedöma en rörelseanalys med hänsyn till rasdifferenser och disciplin och på så sätt lägga grunden för en behandlingsstrategi
 • Utföra avancerad palpationsteknik, lokalisera funktionella och strukturella avvikelser, analysera och utvärdera fynden
 • Utföra undersökningstekniker för att klargöra om en behandlingsindikation eller en kontraindikation föreligger en behandling
 • Identifiera de vanligaste neuromuskuloskeletala orsaksmekanismerna samt kontraindikationer och göra en behandlingsplan utefter fynden
 • Identifiera hyper- och hypomobilitet samt smärtutbredning utifrån det avgöra behandlingsmetodik
 • Utföra hästmassage och stretching, identifiera ytliga muskelspänningar och kunna behandla dessa
 • Utföra mobiliserings- och manipulationstekniker med patientsäkerhet och god egenergonomi samt kunna utvärdera resultatet.
 • Bedöma kontraindikationer och kunna avgöra när en behandling är lämplig, eller när hästen skall hänvisas vidare till veterinär
 • Efter veterinärdiagnos i samråd med veterinär kunna analysera olika rehabiliteringsmedicinska processer som kan vara aktuella vid neurologiska sjukdomar och skador
 • Värdera val av behandlingsmetod med ett kritiskt förhållningssätt, utifrån gällande evidensläge, lagar, regler och med hästens välbefinnande i centrum.

Utbildningens innehåll och upplägg

 

Kursen omfattar 600 YH poäng.

 

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Arbetsmiljö för equiterapeuter Standard 10
 • Ekonomi och företagande inom hästbranschen Standard 20
 • Examensarbete Examensarbete 20
 • Hygien och smittskydd Standard 5
 • Hästakupunktur Standard 40
 • Hästens anatomi Standard 60
 • Hästkunskap och hästhantering Standard 30
 • Hästmassage - Triggerpunkter och Fasciamanipulation Standard 20
 • Hästmassage och stretching Standard 25
 • Kiropraktik och mobilisering Standard 60
 • Lärande i arbete 1 - rörelsemekanik LIA 20
 • Lärande i arbete 2 - Hästmassage, stretching och
 • rörelseanalys
 • LIA 25
 • Lärande i arbete 3 - Equiterapi 1 LIA 45
 • Lärande i arbete 4 - Equiterapi 2 LIA 60
 • Neurologi 1 Standard 20
 • Neurologi 2 Standard 20
 • Rehabilitering Standard 50
 • Rörelsemekanik Standard 30
 • Sjukdomslära och bilddiagnostik Standard 25
 • Träningslära Standard 15

Behörighet till Yrkeshögskolan

Grundläggande behörighet innebär att du har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller;

 1. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 2. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 3. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper;

 • Engelska 6
 • Hästkunskap 1
 • Hästkunskap 2
 • Naturkunskap 2

Samt minst 2 års erfarenhet av praktiskt handhavande, omsorg och skötsel av hästar på hobbynivå eller professionellt.

Läs mer Visa mindre

Optiksäljare

Om beviljas start 2022
Intresseanmälan

Denna utbildning har Campus Nyköping ansökt om att få starta 2022. Myndigheten för Yrkeshögskolan lämnar besked i jan 2022. Ansökan öppnar i februari 2022. Lämna din intresseanmälan redan nu så kontaktar vi dig när besked har kommit om utbildningen får starta eller ej.

 

Mer information om utbildningen uppdateras på denna sida inom kort.

Läs mer Visa mindre

Paralegal

Om beviljas start 2022
Intresseanmälan

Denna utbildning har Campus Nyköping ansökt om att få starta 2022. Myndigheten för Yrkeshögskolan lämnar besked i jan 2022. Ansökan öppnar i februari 2022. Lämna din intresseanmälan redan nu så kontaktar vi dig när besked har kommit om utbildningen får starta eller ej.

 

Mer information om utbildningen uppdateras på denna sida inom kort.

Läs mer Visa mindre

Kurs: Palliativ vård

30 YH-POÄNG, KVARTSFART, DISTANS
Intresseanmälan

Utmärkt vård när det verkligen gäller

En kurs för dig med erfarenhet och som vill utveckla din förmåga att självständigt och utifrån en helhetssyn identifiera omvårdnadsproblem och föreslå olika åtgärder för att förbättra vård och omvårdnad vid livets slut. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att bedöma, genomföra och anpassa omvårdnadshandlingar utifrån fysiska, psykiska, sociala, kulturella, etiska och existentiella behov och förutsättningar. Kursen startar 1 November 2021. Välkommen med din intresseanmälan!

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Palliativ vårdfilosofi och värdegrund
 • Symptom och omvårdnadsaspekter rörande fysiska, psykiska, sociala, kulturella och existentiella behov vid livets slut.
 • Olika bedömningsinstrument och skattningsskalor för att bedöma symptom och risker.
 • Krisreaktioner och sorgebearbetning för personen vid livets slut och de närstående.
 • Vårdteamets olika roller vid palliativ vård
 • Etiska aspekter och ställningstaganden vid vård i livets slut
 • Svenska palliativregistret och Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slut

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Arbeta personcentrerat utifrån palliativ vårdfilosofi.

 • Använda olika bedömningsinstrument och skattningsskalor för att bedöma symptom och risker.

 • Bedöma, genomföra och anpassa omvårdnadshandlingar utifrån fysiska, psykiska, sociala, kulturella, etiska och existentiella behov och förutsättningar.

 • Delta i vårdteamets arbete med palliativa registret.

 • Kunna ge stöd åt närstående. 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:

 • Självständigt och utifrån en helhetssyn identifiera omvårdnadsproblem och föreslå olika åtgärder för att förbättra vård och omvårdnad vid livets slut samt bedöma när sjuksköterska ska kontaktas.

Utbildningens innehåll och upplägg

Kursen omfattar 30 YH poäng. Undervisningen sker på distans med erfarna distansutbildare och utbildningens upplägg genomsyras av personlig handledning, grupparbeten och kamratrespons. Enstaka fysiska träffar planeras och meddelas i god tid.

 

Vid utbildningens start ges en kortare webbaserad gemensam introduktion som ska ge bästa möjliga förutsättningar för dig att tillgodogöra dig utbildningen. Vid introduktionen ges också en genomgång av utbildningens upplägg i relation till branschens behov och den förväntade kompetensutvecklingen för dig i din yrkesroll. För att du ska få en social kontext trots distansupplägget, delas du och dina medstudenter in i mindre grupper baserat på geografiskt område för att underlätta fysiska möten. Syftet med detta är att skapa ett socialt sammanhang och kamratrespons inom gruppen och i utbildningen.

 

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Palliativ vård, 30 YH-poäng

Behörighet till Yrkeshögskolan

Grundläggande behörighet innebär att du har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller;

 1. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 2. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 3. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

 • 1 års yrkeserfarenhet från heltidsarbete som undersköterska inom äldreomsorg, sjukvård, psykiatri, funktionshinderområdet eller liknande arbete med vårdande arbetsuppgifter.
 • Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper;

Medicin 1
Psykologi 1
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2

Utbildningsstart och ansökan 

Utbildningen startar 1 November 2021. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

Kurs: Professionella samtal

50 YH-POÄNG, KVARTSFART, DISTANS
Intresseanmälan

Välkommen till en professionell kurs med fokus på människan

Den här kursen riktar sig till dig som vill utveckla din samtalsteknik och kunna arbeta med människor i behov av professionellt stöd. Du får verktyg och kunskaper för att kunna genomföra professionella samtal och stötta människor i svåra situationer. Kursen startar 1 November 2021. Välkommen med din intresseanmälan!

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Kommunikation, hur samtal kan påverka människors förmåga och motivation för förändring.
 • Vad som skiljer samtalsmetodik utifrån olika psykologiska inriktningar men främst ”common factors” när det gäller det professionella samtalets psykologiska och behandlande funktion.
 • Struktur och förutsättningar för olika typer av samtal, t ex enskilda samtal, gruppsamtal, familjesamtal, nätverksmöten.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Självständigt genomföra samtal med enskilda, grupper, familjer, anhöriga etc så att klienten känner sig lyssnad på och respektfullt bemött, vilket ökar möjligheten till förändring.
 • Tillämpa olika samtalsmetoder och tekniker och anpassa sitt förhållningssätt utifrån situationen.
 • Genomföra samtal där klientens perspektiv vidgas så att nya handlings- och beteendemönster blir
  möjliga.
 • Genom samtal hantera konflikter på ett lågaffektivt sätt som ger klienten möjlighet att finna nya vägar att uttrycka sig.

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:

 • Självständigt ta ansvar för att planera, genomföra och utvärdera de samtal som ingår i klientarbetet.
 • Bedöma när, var och hur samtal ska föras, vilka som ska delta, vilken typ av samtal som krävs för klientens utveckling.
 • Se sin egen påverkan på klientmöten och utifrån detta kunna förändra sitt förhållningssätt om så krävs.
 • Tillämpa etiska ställningstaganden på samtal och i möten med klienter.

Utbildningens innehåll och upplägg

Kursen omfattar 50 YH poäng och fördelas på 4 kurser som alla ger verktyg för att kunna utföra professionella stöttande samtal. Undervisningen sker på distans med erfarna distansutbildare och utbildningens upplägg genomsyras av personlig handledning, grupparbeten och kamratrespons. Enstaka fysiska träffar planeras och meddelas i god tid.

 

Vid utbildningens start ges en kortare webbaserad gemensam introduktion som ska ge bästa möjliga förutsättningar för dig att tillgodogöra dig utbildningen. Vid introduktionen ges också en genomgång av utbildningens upplägg i relation till branschens behov och den förväntade kompetensutvecklingen för dig i din yrkesroll. För att du ska få en social kontext trots distansupplägget, delas du och dina medstudenter in i mindre grupper baserat på geografiskt område för att underlätta fysiska möten. Syftet med detta är att skapa ett socialt sammanhang och kamratrespons inom gruppen och i utbildningen.

 

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Etik och kommunikation
 • Metod och tekniker
 • Personlig utveckling
 • Teoretiska utgångspunkter

Behörighet till Yrkeshögskolan

Grundläggande behörighet innebär att du har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller;

 1. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 2. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 3. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

Minst 2 års erfarenhet av heltidsarbete inom social eller psykologisk sektor där samtal med klienter/brukare/patienter/elever ingår i arbetsuppgifterna.

Utbildningsstart och ansökan 

Utbildningen startar 1 November 2021. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

Har du hittat utbildningar som kan vara intressanta för dig?