Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Kommande utbildningar

Här presenterar vi de nya yrkeshögskoleutbildningar som startar hösten 2018 om de beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Beslut från MYH kommer i slutet av januari. 

 • Full stack systemutvecklare
 • IKT-pedagog
 • Studiehandledare
 • Specialistundersköterska - äldrepsykiatri
 • Specialistundersköterska - demens
 • Apotekstekniker
 • Fastighetstekniker 2
 • Underhållstekniker
 • Redovisningsekonom

Full stack systemutvecklare

440 YH-POÄNG, HELTID
Intresseanmälan

Yrkesrollen

Att arbeta som systemutvecklare är i allra högsta grad ett kreativt arbete där arbetsuppgifterna går ut på att förändra eller skapa nya IT-system. Arbetet sker oftast i team tillsammans med andra utvecklare, men också tillsammans med beställare, användare och övriga intressenter. En systemutvecklare arbetar inom ett område som ständigt reformeras, nya arbetssätt och tekniker introduceras kontinuerligt och förändrar arbetsdagen. Utbildningen syftar därför inte till att lära ut kunskaper för att hantera specifika verktyg eller produkter. Teknik ändras kontinuerligt och utbildningen fokuserar på att ge en bra grund att stå på för att kunna lösa problem, skriva bra kod och inte minst bli nyfiken på nya verktyg och programmeringsspråk för ett kontinuerligt lärande. En duktig programmerare åstadkommer utmärkta resultat oberoende om programmeringsspråket heter Java, Javascript, .NET C#, Elm eller något annat.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Utveckling av webbaserade systemlösningar
 • Utveckling av applikationer för mobila enheter
 • Utveckling av system som kan förvaltas och underhållas vidare
 • Testmetodik och testautomation
 • Tjänstebaserad arkitektur och Microservices

Vidare har du kompetenser för att:

 • Arbeta i såväl front-end som back-end
 • Arbeta i team enligt agila former
 •  Arbeta med slutkund och användare i agila former

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen bedrivs på Campus Nyköping på heltid och är ca två år lång. Utbildningen till systemutvecklare innehåller kurser som teoretiskt lär ut och praktiskt tränar ett agilt arbetssätt. Undervisningen sker till stor del genom praktiska projektformer. Cirka en fjärdedel av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats.
Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Agila projekt
 • Applikationsutveckling i .Net C# Databaser
 • Examensarbete
 • Funktionell programmering
 • Informationssäkerhet
 • Lärande i arbetet 1
 • Lärande i arbetet 2
 • Mobila applikationer
 • Objektorienterad systemutveckling
 • Programmering i C# och .NET
 • Systemutveckling
 • Utvecklingsverktyg och DevOps
 • Webbutveckling i agil projektform

Behörighet till yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt l,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs betyget E/G/3 i följande gymnasiala kurser:

 1. Engelska 6
 2. Matematik 2
 3. Programmering 1

Utbildningsstart och ansökan

Utbildningen startar i augusti 2018 under förutsättning att Myndigheten for yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi for ansökan i februari 2018. Besked om beviljande kommer i slutet av januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

IKT-pedagog

200 YH-POÄNG, HELTID, DISTANS
Intresseanmälan

Yrkesrollen

Utbildningsbranschen är idag en av de snabbast växande tjänstesektorerna i Sverige och klassrummet eller föreläsningssalen är inte längre den självklara plattformen för lärande. IKT står för Informations- och kommunikationsTeknik och utbildningen passar dig som är intresserad av pedagogik och ny teknik.  Som IKT-pedagog är du en specialist i en utbildande organisation och stödjer utbildarna i dess yrkesutövning. Du arbetar med att på bästa sätt använda digitala verktyg både inom nätbaserad undervisning och som IKT-stöd i klassrumsundervisningen för att stärka studerandes förmåga att lära. Behovet av personer som har kompetens för att utbilda med stöd av digital teknik är stort både i näringslivet och i skolan. Möjligheterna till jobb efter avslutad utbildning är därmed mycket goda.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl.a. kunskaper om:

 • Verktygstyper i en digital lärmiljö
 • Grundläggande IT-säkerhet
 • Digitalt kursmaterial
 • Vanliga IKT-pedagogiska behov

Vidare har du kompetenser för att:

 • Leda IKT-pedagogikarbete i en utbildande organisation
 • Skapa mediaproduktioner - plan till publicering
 • Använda digitala plattformar/verktyg för leverans av utbildning
 • Planera och genomföra en organisationsövergripande IKT-pedagogisk behovsanalys

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är en distansbaserad på heltid i e år. Undervisningen sker via webbdistans och lärplattform, vilket innebär att kurserna finns tillgängliga dygnet runt. Cirka en fjärdedel av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats.

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Digital lärmiljö
 • Digitala kompetenser Digitalt kursmaterial Examensarbete
 • IKT i en organisation
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Praktisk pedagogik 2
 • Praktisk pedagogik 3
 • Praktiskt pedagogik 1

Behörighet till Yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper  

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs betyget E/G/3 i följande gymnasiala kurser:
-Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Utbildningsstart och ansökan 

Utbildningen startar i augusti 2018 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2018. Besked om beviljande kommer i slutet av januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

Studiehandledare

200 YH-POÄNG, DELTID, DISTANS
Intresseanmälan

Yrkesrollen

Studiehandledning är en extra insats för elever med annat modersmål än svenska som riskerar att inte nå målen i ett eller flera ämnen. Som studiehandledare arbetar du i skolan med att ge elever handledning på deras modersmål. Arbetet sker i nära samarbete med ansvarig lärare och handledning kan ske innan, under eller efter lektionerna. Ökningen av asylsökande och nyanlända elever har bidragit till att det i dag råder en stor efterfrågan på studiehandledare både nationellt och regionalt. Svårigheten att hitta kompetent personal på området gör att jobbmöjligheter efter avslutad utbildning är mycket goda.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Det svenska skolsystemet och dess värdegrund och styrdokument
 • Flerspråkiga barns språkutveckling och inlärningsprocesser
 • Metoder för kartläggning av nyanlända elevers kunskapsnivå
 • Den svenska kulturen i förhållande till andra kulturer
 • Hur synen på föräldrarollen i Sverige skiljer sig från andra kulturer

Vidare har du kompetenser för att:

 • Planera, genomföra och följa upp studiehandledning i samarbete med ansvarig lärare.
 • Använda didaktiska och pedagogiska arbetsmetoder

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är en distansbaserad utbildning som är två år lång. Studietakten är på halvtid, så att du kan fortsätta jobba samtidigt som du studerar.Undervisningen varvas med föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. Cirka en tredjedel av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats.

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Den digitala utvecklingen i skolan
 • Det svenska samhället och skolans värdegrund
 • Examensarbete
 • Kartläggning av nyanlända elever
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Pedagogik 1: Didaktiska och pedagogiska metoder i skolan
 • Pedagogik 2: Planera och genomföra studiehandledning
 • Pedagogik 3: Följa upp och utvärdera studiehandledning
 • Rollen som studiehandledare
 • Samverkan med vårdnadshavare/föräldrar
 • Språkutveckling och flerspråkighet

Behörighet till yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller genom svensk
 4. eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs följande eller motsvarande kunskaper:

 • Modersmål 2 med betyget lägst E

Utbildningsstart och ansökan

Utbildningen startar i augusti 2018 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2018. Besked om beviljande kommer i slutet av januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

Specialistundersköterska - äldrepsykiatri

225 YH-POÄNG, DELTID, NYKÖPING, ESKILSTUNA, LIDKÖPING
Intresseanmälan

Yrkesrollen

Utbildningen är en vidareutbildning för dig som redan arbetar som undersköterska. Specialistunderköterskan har en spetsutbildning inom psykisk sjukdom och fungerar i sin roll som handledare för kollegor och har ett utökat ansvar för enhetens kvalitetssäkring, dokumentation och utvecklingsarbete. I dag lider cirka 20 procent av alla äldre personer av psykisk ohälsa och inom en snar framtid är 25 procent av alla svenskar 65 år och äldre, vilket gör psykisk ohälsa till en av våra största folksjukdomar. Det råder i dag stor brist på undersköterskor inom äldreomsorgen och bristen väntas fortsätta öka, vilket gör att jobbmöjligheterna efter avslutad utbildning är mycket goda.

Utbildningens mål

Efter avlutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa
 • Neurospsykiatriska tillstånd/sjukdomar
 • Kvalitetsarbete och kvalitetsregister med fokus på BPSD
 • Hygien och smittspridning
 • Vård i livets slut

Vidare har du kompetenser för att bl a:

 • Arbeta hälsofrämjande utifrån ett salutogent arbetssätt
 • Samarbeta i och handleda team och arbetsgrupper
 • Utveckla olika samverkansformer med andra yrkesroller inom vården
 • Genomföra känsliga och svåra samtal
 • Dokumentera enligt lagar och förordningar

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är ca 2 år lång och bedrivs på tre orter, Nyköping, Eskilstuna och Lidköping. Studietakten är på halvtid, så att du kan fortsätta jobba samtidigt som du studerar. Undervisningen varvas med föreläsningar, grupparbeten och litteraturstudier. En gång i veckan träffar du dina studiekamrater på någon av orterna. Föresläsningarna sker oftast från Nyköping och satellitorterna följer undervisningen via videokonferens. I utbildningen ingår även LIA (Lärande i arbete) som du gör på en arbetsplats. 

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Etik, bemötande och salutogent förhållningssätt
 • Examensarbete
 • Forskning och välfärdsteknik
 • Handledning, kommunikation, dokumentation och kvalitetsarbete
 • Hygien och smitta
 • Kost och nutrition
 • Lärande i arbete (LIA)
 • Personcentrerad omvårdnad och behandlingsalternativ
 • Psykiatriska sjukdomstillstånd
 • Vård i livets slut

Behörighet till yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs att du uppfyller de särskilda förkunskapskraven. 

Följande gymnasiala kurser med betyget lägst E/G/3, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt:

1. Medicin 1, 150p
2. Psykologi 1, 50p
3. Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
4. Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

OCH

5. Minst två års yrkeserfarenhet på heltid (deltid räknas om till heltid) från arbete som undersköterska inom hemtjänst, sjukvård, äldreomsorg, särskilt boende, demensenhet eller liknande med vårdande arbetsuppgifter

Utbildningsstart och ansökan

Utbildningen startar i augusti 2018 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2018. Besked om beviljande kommer i slutet av januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

Specialistundersköterska - demens

200 YH-POÄNG, DELTID, DISTANS
Intresseanmälan

Yrkesrollen

En specialistutbildad undersköterska inom demenssjukdom arbetar oftast inom äldreomsorgen, t ex på ett kommunalt eller privat demensboende, på en speciell demensavdelning på ett äldreboende alternativt inom hemtjänsten. Undersköterskan har en spetsutbildning inom demenssjukdom och fungerar i sin roll även som handledare för sina kollegor. Specialistundersköterskan har också ett utökat ansvar för enhetens kvalitetssäkring, dokumentation och utvecklingsarbete. 

Det råder i dag stor brist på undersköterskor inom äldreomsorgen och bristen väntas fortsätta öka, vilket gör att jobbmöjligheterna efter avslutad utbildning är mycket goda.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • olika former av demenssjukdomar och demensutredning
 • kvalitetsarbete och kvalitetsregistren BPSD och SveDem
 • kognitiva hjälpmedel och aktiviteter
 • handledning, kommunikationsteknik och motiverande samtal (MI)
 • vård i livets slut
 • social och hälso- och sjukvårdsdokumentation
 • salutogent, personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt
 • forskning och utveckling

Vidare har du kompetenser för att:

 • bemöta, stödja och samarbeta med personer med demenssjukdom och dess närstående utifrån ett salutogent, personcentrerat och etiskt förhållningssätt
 • systematiskt dokumentera på en god språklig nivå
 • samarbeta i och handleda team och arbetsgrupper
 • arbeta hälsofrämjande
 • självständigt utföra förbättringsarbete inom kompetensområdet och följa upp resultatet
 • genomföra känsliga och svåra samtal

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är ca två år lång och bedrivs på halvtid och distans. Upplägget gör att du kan arbeta samtidigt som du studerar. Ca tre gånger per termin träffas alla studerande på Campus Nyköping för föreläsningar, grupparbeten, examinationer mm, övrig tid studerar du på egen hand. I utbildningen ingår även LIA (Lärande i arbete) som du gör på en arbetsplats.

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Arbetsmetoder i demensvården
 • Etik, bemötande, värdegrund och salutogent förhållningssät
 • Examensarbete
 • Forskning och välfärdsteknik
 • Handledning, kommunikation, dokumentation och kvalitetsarbet
 • Hygien och smittförebyggande arbete
 • Kost och nutrition
 • Lärande i arbete 1 (LIA)
 • Normalt åldrande och olika demenssjukdomar
 • Vård i livets slut

Behörighet till yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1, 
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4.  genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs särskilda förkunskaper:
Följande gymnasiala kurser med betyget lägst E/G/3, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt:

 1. Medicin 1, 150p
 2.  Psykologi 1, 50p
 3. Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
 4. Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
  OCH
 5. Minst två års yrkeserfarenhet på heltid (deltid räknas om till heltid) från arbete som undersköterska inom hemtjänst, sjukvård, äldreomsorg, särskilt boende, demensenhet eller liknande med vårdande arbetsuppgifter.

Utbildningsstart och ansökan

Utbildningen startar i augusti 2018 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2018. Besked om beviljande kommer i slutet av januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

 

Läs mer Visa mindre

Apotekstekniker

300-YH POÄNG, HELTID, NYKÖPING, RONNEBY, LIDKÖPING
Intresseanmälan

Yrkesrollen

Som apotekstekniker arbetar du i huvudsak på apotek med både försäljning och rådgivning. Du är specialist inom egenvård, på receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter. En viktig uppgift som en apotekstekniker har är att identifiera när kund skall hänvisas till sjukvård istället för att ge egenvårdsbehandling. Du har därför en bred kunskap inom egenvård och om sortimentet av egenvårdsprodukter och receptfria läkemedel för att kunna ge rätt rådgivning. I arbetet ingår bl.a. också varuhanteringen, hur man förbereder och märker recept samt överblick över angränsande områden som exempelvis, kroppens uppbyggnad, läkemedelsformer och medicinsk terminologi.  Arbetet passar dig som är serviceinriktad då apoteksteknikern dagligen möter kunder med olika behov. Efterfrågan på utbildade apotekstekniker de närmaste åren kommer bli större än tillgången varav det finns goda möjligheter till jobb direkt efter avslutad utbildning.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl.a. kunskaper om

 • Folkhälsa och identifiera sambanden mellan hälsa, levnadsvanor, sjukdom och läkemedel
 • Beskrivning av kroppens uppbyggnad och funktion
 • Försäljning och service
 • Läkemedelsformer, grundläggande farmaceutiska begrepp och medicinsk terminologi

Vidare har du kompetenser för att:

 • Analysera och bedöma kundens egenvårdsbehov
 • Självständigt ge råd om egenvård och friskvård samt livsstilsfrågor utifrån kundens
 • Planera och arbeta på ett effektivt och säkert sätt vid recepthantering
 • Planera, leda och ansvara för egenvården på ett apotek
 • Bemöta kunden med ett professionellt förhållningssätt 

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen bedrivs på heltid i ca ett och halvt år och finns på tre orter Nyköping, Ronneby och Lidköping. Undervisningen varvas med föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. Cirka en fjärdedel av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats.

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Butiksekonomi och Försäljning
 • Egenvård
 • Examensarbete
 • Introduktion
 • Kundbemötande
 • Livsstilsfaktorer påverkan på hälsan
 • Logistik och Varuhantering
 • Lärande i Arbete 1. Varuhantering och Logistik
 • Lärande i Arbete 2 Egenvård
 • Lärande i Arbete 3 Recepthantering Medicinsk grundkurs för Apotekstekniker
 • Recepthantering och Registrering

Behörighet till Yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 

Krav på särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs betyget E/G/3 i följande gymnasiala kurser:

 1. Naturkunskap 2, 100p
 2. Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Utbildningsstart och ansökan

Utbildningen startar i augusti 2018 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2018. Besked om beviljande kommer i slutet av januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

Fastighetstekniker 2

400 YH-POÄNG, HELTID
Intresseanmälan

Yrkesrollen

En fastighetstekniker är en specialist som har ansvar för drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system, som t.ex. kyl och ventilation. Som fastighetstekniker är du ofta anställd av fastighetsbolag, bostadsbolag eller företag som i sin tur säljer tjänster till bostadsföretag. Fastigheter som byggs idag är mer teknikutvecklande och ställer krav på högre teknisk kompetens vilket idag ofta saknas. Byggande av nya bostäder är nu uppe i de högsta nivåerna på många år vilket är en utmaning för fastighetsbranschen att drifta och förvalta. Enligt våra branschkontakter finns ett behov av nyrekryteringar av minst 700 personer de närmaste 5 åren. Med andra ord är möjligheterna till jobb mycket goda. 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl.a. kunskaper om:

 • Bygg, underhållsteknik, avancerad fastighetsteknik
 • Installation och installationssamordning samt fastighetsautomation
 • IT-baserad kommunikation och säkerhetskoncept
 • Energioptimering, resurshållning och miljösamband
 • Företagsekonomi, fastighetsekonomi, affärsmannaskap och entreprenörskap

Vidare har du kompetenser för att:

 • Ansvara för drift, tillsyn, skötsel, underhåll och tillämpa avancerad kunskap inom fastighetsteknik
 • Planera och följa upp underhåll, felanmälningar på ett självständigt arbetssätt
 • Genomföra upphandling, inköp, samt besiktning både ur ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv
 • Projektleda, planera och genomföra projekt

Utbildningens innehåll och upplägg 

Utbildningen bedrivs på Campus Nyköping på heltid och är ca två år lång. Undervisningen varvas med föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. Cirka en tredjedel av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats. LIA kommer att genomföras på halvfart, parallellt under stora delar av utbildningen.

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Bygg- och fastighetsteknik
 • Drift och underhåll
 • Energioptimering och miljö
 • Examensarbete
 • Fastighetsekonomi
 • Fastighetsföretagande och branschjuridik
 • Fastighetstekniska system och installationsteknik
 • Kommunikation och kundbemötande
 • Larm, övervakning och säkerhetssystem
 • Lärande i arbetslivet I 
 • Lärande i arbetslivet II
 • Lärande i arbetslivet III
 • Projektkunskap Teknisk Engelska

Behörighet till Yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs någon av följande tre kombinationer av gymnasiala kurser med betyget lägst E/G/3 i respektive kurs:

 1. Mät- och reglerteknik, Praktisk ellära, Elteknik och Matematik 2a
 2. Mät och reglerteknik Praktisk ellära, Värmelära och Matematik 2a
 3. Praktisk ellära, Ellära 1

eller motsvarande kunskaper. 

Utbildningsstart och ansökan

Utbildningen startar i augusti 2018 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2018. Besked om beviljande kommer i slutet av januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

Underhållstekniker

225 YH-POÄNG, DELTID, DISTANS
Intresseanmälan

Yrkesrollen

All teknik kräver underhåll. I takt med att vårt samhälle blir alltmer automatiserat ökar efterfrågan på någon som också ser till att all teknik fortsätter fungera. Närmare 5 000 välutbildade underhållstekniker förväntas anställas per år framöver, bara inom stål- pappers- och gruvindustrin. Att arbeta som underhållstekniker innebär att du ansvarar för att sköta förebyggande och avhjälpande underhåll inom avancerade processer på maskiner och utrustning. Du felsöker, förbättrar, dokumenterar samt utför reparationer. Eftersom branschen ständigt förändras är chansen till stimulerande och utvecklande jobb mycket stor. Efter utbildningen, som är utformad i samråd med näringslivet, kan du jobba som underhållstekniker,processtekniker och servicemontör. För dig som vill vidare finns även möjlighet att arbeta internationellt och i arbetsledande positioner. Välkommen till en utbildning för dig som inte vill sluta utvecklas.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om

 • Förebyggande och avhjälpande underhåll
 • Automation
 • Mekanik och hydraulteknik
 • Hållbar energianvändning

Vidare har du kompetenser för att:

 • Planera samt utföra förebyggande underhåll inom avancerade processer. 
 • Självständigt utföra avhjälpande underhåll med felsökning i processtyrda anläggningar. 
 • Arbeta säkerhetsmedvetet med kemikalier, Heta Arbeten och Fallskyddsutbildning.
 • Arbeta med integrerade maskiner och återföra dessa till avtalad standard
 • Leda en arbetsgrupp i enighet med gällande lagar och föreskrifter 

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är på ca två år och bedrivs på halvfart och på distans vilket gör att du kan bo kvar på din hemort och fortsätta arbeta parallellt med dina studier. Undervisningen sker via webbdistans och lärplattform, vilket innebär att kurserna finns tillgängliga dygnet runt.

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Arbetsledning och kommunikation
 • Arbetssätt och metoder för underhållsarbete Elektronik med PLC-tillämpning Elteknik för underhållstekniker
 • Examensarbete
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Matematik för underhållstekniker
 • Mekanik för underhållstekniker
 • Miljö, kvalitet och säkerhetsaspekter i underhåll
 • Underhållets uppläggning
 • Återställandeteknik 

Behörighet till yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs följande gymnasiala kurser, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt:

- Avhjälpande underhåll 1, 100p med minst betyget E/G/3 

Vidare krävs 3 års yrkeserfarenhet på heltid som mekaniker eller elektriker eller motsvarande inom underhåll. 

Utbildningsstart och ansökan

Utbildningen startar i augusti 2018 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2018. Besked om beviljande kommer i slutet av januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

 

Läs mer Visa mindre

Redovisningsekonom

400 YH-POÄNG, HELTID
Intresseanmälan

Yrkesrollen 

Ekonomi är en central och viktig del i varje företag eller organisation. Som redovisningsekonom är du specialiserad inom bokföring och ekonomisk redovisning i ett företag eller arbetar som redovisningskonsult på en redovisningsbyrå. Exempel på arbetsuppgifter är att se till att arbetsgivaravgifter, skatter och moms redovisas och betalas in i rätt tid samt att arbeta med redovisningen av alla inbetalningar och utbetalningar men även med andra ekonomiska händelser. Du arbetar med löpande bokföring, bokslut, löner, årsredovisningar och skattedeklarationer. Redovisningsekonomer har också en rådgivande funktion och yrket passar dig som har ett sinne för siffror, är noggrann och gärna har en analytisk förmåga. Möjligheterna till jobb direkt efter avslutad utbildning är goda då redovisningsekonomer efterfrågas av alla branscher, av små och stora, privata samt offentliga företag.   

Utbildningens mål 

Efter avslutad utbildning har du bl.a. kunskaper om: 

 • Bokföring på avancerad nivå samt bokslutsteori 
 • Näringslivets och entreprenörskapets betydelse i samhället 
 • Beskattning och redovisning, skattelagstiftning
 • Ekonomistyrning, avancerad budgetteori, planering och kalkylering 

Vidare har du kompetenser för att: 

 • Utföra löpande redovisningsarbete 
 • Hantera löne- och personalekonomi 
 • Upprätta årsbokslut och årsredovisning

Utbildningens innehåll och upplägg 

Utbildningen är på plats i Nyköping på heltid i två år. Undervisningen varvas med föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. Cirka en tredjedel av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats.

Under utbildningen läser du följande kurser: 

 • Beskattningsrätt  
 • Ekonomistyrning I
 • Ekonomistyrning II  
 • Examensarbete 
 • Företagsekonomi och entreprenörskap
 • Handelsrätt
 • Lärande i arbete I ( LIA)   
 • Lärande i arbete II (LIA)   
 • Redovisning 
 • Reko och revision

Behörighet till Yrkeshögskolan 

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du: 

 1.  har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2.  har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs betyget E/G/3 i följande gymnasiala kurser: 

 1. Matematik 2
 2. Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 

Utbildningstart och ansökan  

Utbildningen startar i augusti 2018 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2018. Besked om beviljande kommer i slutet av januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

 

Läs mer Visa mindre