Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Kommande utbildningar

Här presenterar vi de nya yrkeshögskoleutbildningar som startar hösten 2020 om de beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Beslut från MYH kommer i januari.  

 • Inköpare/upphandlare med hållbarhetskompetens
 • Lärarassistent med didaktisk kompetens (1 år)
 • Lärarassistent med didaktisk kompetens (1 ,5 år)

Inköpare/upphandlare med hållbarhetskompetens

2 ÅR, HELTID, DISTANS
Intresseanmälan

Yrkesrollen

Företag och offentliga verksamheter har idag växande krav på sig gällande miljö och sociala förhållanden och allt fler företag arbetar för att stärka sitt hållbarhetsfokus. Det ställer också krav på att inköpare/upphandlare har en kompetens inom hållbarhet. Som inköpare/upphandlare arbetar du med att köpa in varor och tjänster, såväl i privata företag som inom offentlig sektor. Du arbetar strategiskt för att uppnå en hållbar verksamhet och leverantörskedja samt ställa relevanta krav utifrån t.ex. produkters miljöaspekter, livscykelkostnader, arbetsrättsliga villkor hos producenter och leverantörer. Den starka ekonomin och den ökade efterfrågan på varor och tjänster gör att efterfrågan på inköpare/upphandlare är stor. Det här är utbildningen för dig som vill bidra till en hållbarare värld. 

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl.a. kunskaper om:

 • Inköps- och upphandlingsprocessen
 • Miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner av hållbar utveckling
 • Strategiarbete inom yrkesområdet
 • Offentlig upphandling och hållbar upphandling

Vidare har du kompetenser för att:

 • Ställa hållbarhetskrav vid inköp och offentliga upphandlingar i enlighet med gällande lagstiftning och regeringens mål
 • Hantera yrkesområdets lagstiftning, förordningar och riktlinjer i arbetet
 • Stödja ledning och kollegor i det övergripande hållbarhetsarbetet
 • Tillämpa ett integrerat hållbarhetsperspektiv i inköps- och upphandlingsarbetet

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är på heltid och distans på två år. Undervisningen sker via distans och lärplattform, vilket innebär att du kan studera när det passar dig bäst. En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats. I utbildningen ingår två fysiska träffar/termin på Campus Nyköping.

 

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Affärsförhandling och dialog
 • Digitala verktyg och datahantering
 • Ekonomi för inköpare/upphandlare
 • Examensarbete
 • Hållbar utveckling för inköpare/upphandlare
 • Lagstiftning och avtalsrätt
 • Leverantörsbedömning och riskanalys
 • Lärande i arbete 1
 • Lärande i arbete 2
 • Offentlig upphandling och upphandlingslagstiftning
 • Omvärldsbevakning
 • Projektledning för inköpare/upphandlare
 • Standarder, certifieringar och märkningar
 • Strategiskt inköp
 • Uppföljning och utvärdering

Behörighet till Yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper  

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs lägst betyget E i följande gymnasiala kurser: 

 1. Engelska 6, 100p
 2. Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Utbildningsstart och ansökan 

Utbildningen startar i augusti 2020 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2020. Besked om beviljande kommer i januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

Lärarassistent med didaktisk kompetens

1 ÅR, DELTID 75%, DISTANS
Intresseanmälan

Denna kortare utbildning till Lärarassistent riktar sig till dig som är utbildad elevassistent.

Yrkesrollen

Vidareutbildning för elevassistenter. Skolan har i dag stora rekryteringsutmaningar samtidigt som antalet barn och elever ökar. Prognosen säger att lärarutbildningen inte kan lösa bristen utan det krävs andra insatser. En av lösningarna är att anställa lärarassistenter som har kunskaper bl.a. inom didaktik och skolans värdegrund. Som lärarassistent kan du göra skillnad i skolan genom att skapa goda förutsättningar för lärande och vara en avlastning för lärarna. Du kommer bli en viktig resurs i arbetslaget, såväl i planering som genomförande och uppföljning av undervisning. Det här är utbildningen för dig som vill vara med och forma framtidens skola. 

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Vad som styr skolans uppdrad
 • Barns utveckling
 • Didaktiska och pedagogiska teorier och arbetsmetoder
 • Hur man bedömer elevers lärande

Vidare har du kompetenser för att:

 • Stödja läraren i undervisningen genom att tillämpa didaktiska och pedagogiska arbetsmetoder
 • I samverkan med läraren och arbetslaget planera och genomföra undervisning
 • Skapa trygghet och studiero i klassrummet med utgångspunkt i ett sitationsanspassat ledarskap

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är en distansbaserad utbildning som är ett år lång. Studietakten är på 75%, så att du delvis kan fortsätta arbeta samtidigt som du studerar. Undervisningen varvas med föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats. I utbildningen ingår två träffar/termin på Campus Nyköping. 

 

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Didaktik 1: Svenska
 • Didaktik 2: Matematik
 • Didaktik 3: Utomhuspedagogik och didaktik
 • Examensarbete
 • Integration i skolan
 • Kommunikation och IT
 • Hälsa och psykisk ohälsa hos barn

Behörighet till yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller genom svensk
 4. eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs följande gymnasiala kurser, eller motsvarande, med betyget lägst E:

 • Pedagogiskt arbete, 200p
 • Barns lärande och växande, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

 

Utbildningsstart och ansökan

Utbildningen startar i augusti 2020 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2020. Besked om beviljande kommer i januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

Lärarassistent med didaktisk kompetens

1,5 ÅR, HELTID, DISTANS
Intresseanmälan

Yrkesrollen

Skolan har i dag stora rekryteringsutmaningar samtidigt som antalet barn och elever ökar. Prognosen säger att lärarutbildningen inte kan lösa bristen utan det krävs andra insatser. En av lösningarna är att anställa lärarassistenter som har kunskaper bl.a. inom didaktik och skolans värdegrund. Som lärarassistent kan du göra skillnad i skolan genom att skapa goda förutsättningar för lärande och vara en avlastning för lärarna. Du kommer bli en viktig resurs i arbetslaget, såväl i planering som genomförande och uppföljning av undervisning. Det här är utbildningen för dig som vill vara med och forma framtidens skola. 

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Vad som styr skolans uppdrag
 • Barns utveckling
 • Didaktiska och pedagogiska teorier och arbetsmetoder
 • Hur man bedömer elevers lärande

Vidare har du kompetenser för att:

 • Stödja läraren i undervisningen genom att tillämpa didaktiska och pedagogiska arbetsmetoder
 • I samverkan med läraren och arbetslaget planera och genomföra undervisning
 • Skapa trygghet och studiero i klassrummet med utgångspunkt i ett sitationsanspassat ledarskap

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är en distansbaserad utbildning som är 1,5 år lång. Studietakten är på heltid. Undervisningen varvas med föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats. I utbildningen ingår två fysiska träffar/termin på Campus Nyköping. 

 

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Didaktik 1: Didaktiska och pedagogiska metoder i skolan
 • Didaktik 2: Svenska
 • Didaktik 3: Matematik
 • Didaktik 4: Utomhuspedagogik och didaktik
 • Examensarbete
 • Hälsa och psykisk ohälsa hos barn
 • Lärande i arbete 
 • Lärande i digitala miljöer
 • Utbildningsvetenskaplig kärna

Behörighet till yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller genom svensk
 4. eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs följande gymnasiala kurser, eller motsvarande, med betyget lägst E:

 

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Utbildningsstart och ansökan

Utbildningen startar i augusti 2020 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2020. Besked om beviljande kommer i januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

Har du hittat utbildningar som kan vara intressanta för dig?

Tack för visat intresse!

Med vänlig hälsning, Campus Nyköping
Visa Formuläret