Behandlingspedagog

400 YH-poäng, heltid

En utvecklande resa mot ett arbete där du verkligen behövs.

Inom missbrukarvård, kriminalvård och socialvård finns ett starkt behov av utbildad personal med en humanistisk människosyn. Som behandlingspedagog är du en av dem som utifrån relevanta utrednings- och behandlingsmetoder stödjer människor i utsatta situationer. Under utbildningen får du kunskap om hur du bemöter exempelvis människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, missbrukare eller ensamkommande flyktingbarn. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Välkommen till en utbildning där drivkraften är att stödja människor att ta ansvar för ett bättre liv.

Utbildningens mål

Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen Behandlingspedagog.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

  • Behandlingspedagog
  • Behandlingsassistent, ansvara för utredning och stödåtgärder

Du har kompetens att arbeta med till exempel:

  • att värdera, välja och använda aktuella och relevanta utrednings-, och behandlingsmetoder både inom socialt arbete, missbrukarvård och kriminalvård

  •  att agera utifrån yrkesområdets lagstiftning

  • ett kulturkompetent bemötande, dvs ha självinsikt och öppenhet inför kulturella skillnader

  • att utifrån ett pedagogiskt och medvetet förhållningssätt arbeta med människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på ett professionellt sätt

  • att göra riskbedömningar och arbeta brett förebyggande i säkerhetsfrågor, agera professionellt både preventivt, vid akuta händelser och vid efterarbete

  • att utifrån yrkesrollen bidra till metodutveckling

  • ett evidensperspektiv på metodval och arbetssätt

Läs mer om utbildningens innehåll och upplägg.