Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Specialistsjuksköterska distriktssköterska, 75 hp

Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska förbereder dig inför möten med patienter i alla åldrar i såväl planerade som oförberedda situationer.

Distriktssköterskor arbetar både hälsofrämjande och sjukdoms-förebyggande, med vård vid sjukdom och med palliativ vård. Arbetet är självständigt och kräver god förmåga att göra bedömningar och avgöra vilka åtgärder som krävs.

Distriktssköterskor arbetar i primärvård, barnhälsovård, hemsjukvård, skolhälsovård, liksom i företagshälsovård och kommunal äldrevård. Detta innebär att man kan arbeta såväl inom landsting, kommun, privata vårdgivare och även försvaret.

Utbildningen lägger särskilt fokus på samtalet som arbetsmetod i hälso- och sjukvård och på psykiatri ur ett primärvårdsperspektiv. Efter examen utfärdar Socialstyrelsen förskrivningsrätt för vissa läkemedel.

Utbildningen tillämpar problembaserat lärande, PBL. Omvårdnadsvetenskap är huvudämne. Dessutom ingår medicinsk vetenskap och beteende-vetenskap. Även interprofessionell kompetens, genusmedvetenhet, internationella förhållanden och förbättringsarbete studeras. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår i alla kurser och sker i första hand i Östergötlands och Sörmlands län. VFU kan även genomföras i hemlandstinget om en lämplig plats kan beredas där. I utbildningen ingår sammanlagt cirka 44 dagars VFU.

I slutet av utbildningen genomför du ett självständigt arbete.

Distans - studiegrupp i Nyköping

Linköpings universitet erbjuder en studiegrupp på Campus Nyköping.

Denna grupp har sin basgruppshandledare i Nyköping och kommer att kunna genomföra verksamhetsförlagd utbildning i Sörmlands län. Basgruppsträffar sker cirka en gång per vecka förutom under VFU.

Skriftliga examinationer kommer att kunna genomföras på Campus Nyköping. Vissa föreläsningar kommer att finnas inspelade och några kommer att sändas och kunna följas i realtid på Campus Nyköping. Flera av föreläsningarna ges i Linköping utan möjlighet att följas i Nyköping. Vissa moment kommer att genomföras i Linköping eller Norrköping, och då krävs närvaro på Campus US i Linköping eller på Campus Norrköping. Momenten kommer att koncentreras till samma dagar i så stor utsträckning som möjligt.

Ansökan

Programmet startar varje höst, ansök på antagning.se
Anmälningskod: LIU-90301

Läs mer om specialistsjuksköterskeprogrammet distriktssköterska.