Järnvägsprojektör

2 år, heltid, 410 YH-poäng, distans

Som järnvägsprojektörer planerar och designar du järnvägsprojekt, inklusive nya linjer och uppgraderingar av befintliga system. Du ansvarar för att genomföra projekten utifrån tekniska, säkerhetsmässiga och ekonomiska krav och kan arbeta med bland annat spårgeometri, signalering, elkraftsystem, markarbeten och miljökonsekvenser av större och mindre projekt.

GÖR INTRESSEANMÄLAN

Detta är en utbildning som ännu ej beviljats starter av Myndigheten för yrkeshögskolan. Beslut kommer i januari 2024. Lämna gärna en intresseanmälan så meddelar vi dig när beslut är fattat.