Inköpare/ upphandlare med hållbarhetskompetens

2 år, heltid, 400 YH-poäng, distans

Som inköpare/upphandlare ansvarar du för inköp av varor och tjänster i privata eller offentliga organisationer. Du har spetskompetens inom hållbarhet och säkerställer att hållbarhetsaspekten integreras i inköps-/upphandlingsprocessen.

GÖR INTRESSEANMÄLAN

Genom denna utbildning får du specialiserade kunskaper inom inköp och upphandling med en spetskompetens inom hållbarhet. Detta löper som en röd tråd genom hela utbildningen. Kraven från arbetslivet avseende den teoretiska såväl som den praktiska förankringen inom inköp, upphandling och hållbarhet är hög, vilket återspeglas i samtliga kurser. Ett stort fokus inom utbildningen ligger på det strategiska inköpsarbetet, förmågan att bedöma, följa upp och utvärdera leverantörer, produkter och tjänster samt att förmedla vikten av hållbarhetsaspekter gentemot interna och externa intressenter.

Efterfrågan på inköpare och upphandlare ökar i Sverige

Enligt Arbetsförmedlingen finns ca 19 100 yrkesverksamma inköpare och upphandlare i Sverige idag. Efterfrågan på inköpare och upphandlare ökar och Arbetsförmedlingen bedömer att yrkesgruppen kommer att ha stora möjligheter till arbete både på ett och tre års sikt. Även SACO bedömer att arbetsmarknaden för inköpare och upphandlare är god såväl idag som på fem års sikt. Denna bild av efterfrågan bekräftas i Myndigheten för yrkeshögskolans områdesanalys från 2023. Denna utbildning ger därmed en god chans till arbete som inköpare eller upphandlare efter avslutad examen.

Snabba fakta

 • CSN-berättigad
 • Distans med totalt 6 träffar
 • 100 % studietakt
 • 2 år

 

Nästa utbildningsstart:

 

HT 2024 om utbildningen beviljas start från Myndigheten för yrkeshögskolan. Besked i januari.

Behörighet

För att vara behörig till denna utbildning ska du ha grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Engelska 6
 • Matematik 2
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Viktiga datum

 • Januari - Besked från Myndigheten om utbildningen får starta HT 2024
 • 1 Februari - Ansökan öppnar
 • 26 april - Ansökan stänger
 • Augusti - Utbildningsstart (om beviljad)

Behörighet och urval

Vad krävs för att vara behörig?

Vad avgör om jag får en plats på utbildningen?

Så går det till - steg för steg

Så går det till - steg för steg

Så gör du en ansökan

Ta reda på mer

Upplägg och innehåll

Utbildningens mål

I samarbete med arbetslivet

Frågor och svar

Kontaktuppgifter

Andra sidor du kanske är intresserad av