Kvalificerad signaltekniker

1 år, heltid, 220 YH-poäng, distans

Som signalterknier arbetar du inom järnvägen och är specialiserad på installation, underhåll och reparation av signalsystem och signalutrustning för att säkerställa en pålitlig och säker tågtrafik. I din roll som signaltekniker installerar och konfigurerar du också signaleringssystem, växlar och kommunikationsutrustning, och ser till att de följer gällande standarder. Vidare ansvarar du för regelbundet underhåll, felsökning och reparation av signalsystemet för att säkerställa dess korrekta funktion.

GÖR INTRESSEANMÄLAN

Detta är en utbildning som ännu ej beviljats starter av Myndigheten för yrkeshögskolan. Beslut kommer i januari 2024. Lämna gärna en intresseanmälan så meddelar vi dig när beslut är fattat.