NUVAS

NUVAS

NUVAS - Nyköpings Ungdomar Vill Arbeta och Studera är ett samverkansprojekt mellan Nyköpings kommun/Campus Nyköping och Arbetsförmedlingen som finansieras av samordningsförbundet RAR i Sörmland.

NUVAS är ett samverkansprojekt mellan Nyköpings kommun/Campus Nyköping och Arbetsförmedlingen och finansieras av samordningsförbundet RAR i Sörmland. Insatsen startade januari 2021 och pågår till t.o.m. maj 2023.

Insatsen tar vid när KAA (Kommunala Aktivitetsansvaret) tar slut. Målgruppen är unga vuxna 19–24 år, som saknar gymnasieexamen och varken arbetar eller studerar (saknar daglig aktivitet, sysselsättning och kanske helt kontakt med samhället). Idén med insatsen är att hitta, stödja/coacha och lotsa dessa unga vuxna vidare till andra aktörer och insatser och hjälpa dem bryta isolering och utanförskap. Idag saknar flera av dessa ungdomar en daglig aktivitet, sysselsättning och kanske helt kontakt med samhället.

NUVAS-coacherna samverkar nära kommunens KAA-grupp som består av lärare, ungdomscoacher och Studie- och yrkesvägledare. NUVAS samverkar dessutom med Försäkringskassan, Psykiatrin, Nyköpings kommuns vuxenenhet, habiliteringen, jobbtorget samt Arbetsförmedlingens ungdomshandläggare.

 


Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du som inte vill skicka personuppgifter via webbformuläret, kontakta oss gärna på e-post campus@nykoping.se