NUVAS

NUVAS och React-EU Ung Comeback

NUVAS - Nyköpings Ungdomar Vill Arbeta och Studera är ett samverkansprojekt mellan Nyköpings kommun/Campus Nyköping och Arbetsförmedlingen som finansieras av samordningsförbundet RAR i Sörmland.

NUVAS är ett samverkansprojekt mellan Nyköpings kommun/Campus Nyköping och Arbetsförmedlingen och finansieras av samordningsförbundet RAR i Sörmland. Insatsen startade januari 2021 och pågår till t.o.m. maj 2023.

Insatsen tar vid när KAA (Kommunala Aktivitetsansvaret) tar slut. Målgruppen är unga vuxna 19–24 år, som saknar gymnasieexamen och varken arbetar eller studerar (saknar daglig aktivitet, sysselsättning och kanske helt kontakt med samhället). Idén med insatsen är att hitta, stödja/coacha och lotsa dessa unga vuxna vidare till andra aktörer och insatser och hjälpa dem bryta isolering och utanförskap. Idag saknar flera av dessa ungdomar en daglig aktivitet, sysselsättning och kanske helt kontakt med samhället.

NUVAS-coacherna samverkar nära kommunens KAA-grupp som består av lärare, ungdomscoacher och Studie- och yrkesvägledare. NUVAS samverkar dessutom med Försäkringskassan, Psykiatrin, Nyköpings kommuns vuxenenhet, habiliteringen, jobbtorget samt Arbetsförmedlingens ungdomshandläggare.

 

React-EU Ung Comeback

React-EU Ung Comeback är ett projekt helt finansierat av ESF. Projektet startade 1 januari 2022 och avslutas 30 april 2023.
Projektets syfte är att fler ska påbörja/ fullfölja/återuppta gymnasie- eller andra studier eller komma i arbete. Fler unga i länet ska uppfylla de grundläggande kraven för anställning och etablera sig på arbetsmarknaden i en hållbar och självförverkligande försörjning och bidra till att möta arbetsmarknadens kompetensbehov. Målgruppen är ungdomar i åldern 20-24 år där insatser kring utbildning, praktik och arbetsträning samt hälsostärkande insatser ska utvecklas. Projektledarna samverkar kring varje enskild individ i ett konsultationsforum bestånde av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jobbtorg, Nyköpings kommuns vuxenenhet, habiliteringen, FIA samt psykiatrin. 

Projektet har resulterat i tre olika spår utifrån den enskildes problematik. 

  • Hälsa och friskvård och/eller få hjälp in till vården
  • Utbildning för att slutföra sina studier på gymnasienivå eller förberedande yrkesskola
  • Praktik eller arbete

 

Du kan komma i kontakt med oss genom formuläret nedan: 

 


Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du som inte vill skicka personuppgifter via webbformuläret, kontakta oss gärna på e-post campus@nykoping.se