Workshops i studieteknik - för högskolestuderande

Tider för workshops

Välkommen på workshops där Studieteamet presenterar tips och tekniker för hur du ska lyckas med dina högskolestudier.  

 • 2 september, 9.00-11.00. Sal L252. Tema studieverkstad - studiestöd. 
 • 8 september, 13.00. Sal L252. Tema goda studievanor -  studievanor, veckoschema, inlärningsstilar. 
 • 12 september, 13.00. Sal L252. Tema läsa akademisk text - lässtrategier, anteckningstips.
 • 16 september, 11.00. Sal L252. Tema redovisningar - tentastress-tips, grupparbeten, skriftliga och muntliga presentationer. 

 

Du som studerar på högskolan via Campus Nyköping (gäller även dig som studerar på distans och är bosatt i Nyköping) har möjlighet att få stöd i dina studier av oss på Studieteamet. Det vi kan hjälpa dig med är till exempel:

 • hur du kan skapa förutsättningar för dina studier
 • studieteknik
 • lässtrategier
 • referatteknik och källhänvisningar
 • söka information och källor
 • förklara och tydliggöra uppgifter
 • visa funktioner på Edge, Word, Google Drive och OneDrive
 • söka efter och använda digitala verktyg
 • ge tips och idéer inför muntliga anföranden
 • övriga frågor och funderingar som rör studierna

 

Ta gärna kontakt med oss för frågor och enskilt stöd!
studieteamet.campus@nykoping.se