19 maj 2022

Tre nya kurser till Yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan meddelade 19 maj att Campus Nyköping får starta 3 nya kurser inom Yrkeshögskolan med start hösten 2022. Kurserna BIM för elkonstruktion, BIM för VVS-konstruktion och Bygghandlingsprojektering för arkitekter blir tillskott till Campus Nyköpings redan breda utbildningserbjudande och kommer att höja kompetensen inom respektive bransch. Kurserna är utvecklade tillsammans med arbetslivet, ges på distans och kvartsfart vilket ger möjlighet att kunna kombinera arbete med studier.

-Kompetensutveckling är för många företag och sektorer ett verksamhetskritiskt moment då kampen om kompetens hårdnar på arbetsmarknaden. Det känns självklart att vi på Campus Nyköping skall fortsätta att erbjuda individer och organisationer förutsättningar för fortsatt utvecklingä, säger Fredrik Dolk, rektor högre utbildning. 

Följande kurser startar hösten 2022:
- BIM för elkonstruktion
- BIM för VVS-konstruktion
- Bygghandlingsprojektering för arkitekter
- Palliativ vård
- Diagnosklassifikation
- Professionella samtal* 

Ansökan till kurserna öppnar den 15 augusti och kursstart är 31 oktober.
*Ansökan är stängd.

För mer information, kontakta: Fredrik Dolk, rektor högre utbildning, Campus Nyköping
Tel: 0155-24 87 76, E-post: fredrik.dolk@nykoping.se