Specialistbarnskötare och Specialistundersköterska-demens öppna för sen ansökan

På grund av att alla sökande inte uppfyller antagningskraven finns nu ett fåtal platser kvar på YH-utbildningarna Specialistbarnskötare och Specialistundersköterska-demens. Utbildningarna är öppna för sen ansökan längst till och med 7 augusti.

Antagning sker i turordning enligt principen "först godkänd ansökan" tills alla platser är fyllda.