10 januari 2022

Equiterapeut och trädgårdsmästare - Nya utbildningar till Yrkeshögskolan

Campus Nyköping utökar med unik spetskompetens, hållbarhet och innovation

Idag meddelade Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) att Campus Nyköping får starta två nya YH-utbildningar till hösten 2022. Utbildningarna Equiterapeut och Trädgårdsmästare med inriktning odling, innovation och företagande blir nytillskotten som ska höja kompetensen rejält inom sina respektive områden. Utöver detta får Campus Nyköping också fortsätta driva utbildningen Musik och Eventarrangör. Beskedet innebär att av det totala antalet utbildningar man ansökt om att få starta har hela 60 % beviljats hos myndigheten vilket kan jämföras med ett nationellt snitt på 33 %. Siffrorna talar för att Campus Nyköping fortsatt är en förtroendegivande utbildningsanordnare som står för hög kvalitet och efterfrågan på utbildning. De nya utbildningarna som är särskilt framtagna av Campus Nyköping ihop med erfarna företag och personer från respektive bransch kommer särskilja sig från konkurrenternas på flera punkter.

Utbildningen till Equiterapeut blir den första kvalitetsgranskade utbildningen i sitt slag i landet och Trädgårdsmästarutbildningens uppbyggnad med fokus på företagande inom hållbar odling blir en unik utbildning avseende upplägg och utformning.

Det är glädjande för Nyköping och vår region att vi på Campus Nyköping får ett fortsatt förtroende att bidra med kvalificerad kompetensförsörjning till flera sektorer där stora behov finns. Extra spännande känns det att vara en del av den kraftiga utvecklingen inom gröna näringar genom den nya utbildningen till Trädgårdsmästare med inriktning mot odling, innovation och företagande samt att vi blir först i Sverige med att erbjuda en kvalitetsgranskad utbildning till Equiterapeut.

- Fredrik Dolk, rektor Yrkeshögskolan Campus Nyköping.

Friskvård och rehabilitering av hästar har blivit något av en gråzon inom hästbranschen. Det saknas idag utbildningar inom området som är kvalitetssäkrade, något som är absolut nödvändigt för att säkra en hög kompetens kring den kvalificerade yrkesroll som Equiterapeut innebär, menar Aili Bernhardtz, hippolog och utbildningsledare Campus Nyköping.

Johanna Solheim Lindeberg, utbildningsledare för trädgårdsmästarutbildningen är också mycket positiv till beskedet:

- Efterfrågan på lokalproducerade grödor är enorm. Såväl stora livsmedelskedjor och grossister som offentliga kök och restauranger vittnar om att de skulle kunna sälja mycket mer än de idag har tillgång till. För att odla hållbart - både ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv - behövs kunskaper hos odlarna. Den här utbildningen ger stora möjligheter för den som vill odla och utveckla sin verksamhet till att bli mer affärsmässig. Den ligger därmed helt rätt i tiden och beslutet från MYH idag känns mycket bra.

 

Nu har Campus Nyköping 14 yrkeshögskoleutbildningar som startar hösten 2022. Bland tidigare godkända utbildningar finns Systemutvecklare.NET, Specialistundersköterska demens och Projektledare elteknik mfl.

 

Ansökan öppnar 1 feb på campusnykoping.se

Utbildningsstarter för hösten 2022 på Campus Nyköping:

- Trädgårdsmästare - odling, innovation, företagande

- Equiterapeut

- Systemutvecklare.NET

- Projektledare Elteknik

- Specialistbarnskötare

- Medicinsk Sekreterare

- Musik- och eventarrangör

- Elkonstruktör

- Elkraftingenjör

- Behandlingspedagog

- Stödpedagog inom funktionshinderområdet

- Specialistundersköterska - demens

- Tandsköterska

- VVS-ingenjör

För mer information, kontakta: Fredrik Dolk, rektor högre utbildning, Campus Nyköping Tel: 0155-24 87 76, E-post: fredrik.dolk@nykoping.se

 

Ladda ned pressmeddelandet här (pdf)