10 maj 2022

Ny högskoleutbildning via Linköpings universitet till Campus Nyköping

Det innebär att utbildningen ges på fler orter och först ut är Campus Nyköping och Campus Västervik där LiU redan har andra etablerade lärarutbildningar. Nästa år utökar Linköpings universitet (LiU) sina antagningsorter för grundlärarprogrammet med inriktning i årskurs 4–6. Från och med höstterminen 2023 kommer utbildningen att erbjudas även i Västervik och Nyköping. 

Håkan Löfgren, dekan för Utbildningsvetenskap, ser mycket positivt på att ytterligare få utveckla det fina samarbete som byggts upp med dessa lokala campus. – Det råder brist på behöriga mellanstadielärare och det finns en stor grupp potentiella studenter som är etablerade i Nyköping eller Västervik och inte har möjlighet att antingen flytta till Linköping eller pendla med långa resdagar. Studenterna vid de olika orterna kommer att träffas på sitt lokala campus och tillsammans ta del av föreläsningar och seminarier som kommer att sändas från Linköping där lärarna är. – Det är en skillnad från distansutbildning, då sitter studenterna ofta ensamma hemma. Nu ska de träffas i grupp på de lokala campusen med de fördelar som det innebär som att interagera och diskutera med varandra, även träna på att undervisa varandra, säger Sofia Boo, programansvarig, vid Linköpings universitet. 

Studenterna kommer även att delta i verksamhetsförlagd utbildning på särskilt utvalda övningsskolor i Nyköping och Västervik. Satsningen innebär att grundlärarutbildningen utökas med 40 platser från dagens 60 som finns i Linköping. 

Platserna fördelas med 20 vardera på Campus Västervik respektive Campus Nyköping, där Linköpings universitet tidigare har utbildning för förskollärare och grundlärare i fritidshem. 

Ansökan till utbildningen kommer att kunna göras våren 2023, med start hösten 2023. 

Mer om utbildningen: Utbildningen bedrivs på heltid under fyra år och ger grundlärarexamen i inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6. På utbildningen ingår även 20 veckors praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Efter utbildningen finns möjlighet att studera vidare till speciallärare, specialpedagog eller fördjupa sina kunskaper ytterligare genom en master i pedagogiskt arbete eller fortsätta in på forskarutbildning. 

Det finns även ett internationellt utbyte och LiU har exempelvis samarbeten med lärosäten i Kentucky i USA, Japan och Irland. Mer information om utbildningen hittar du här. 

Kontakt:

Linköpings universitet
Sofia Boo, programansvarig utbildningsledare
sofia.boo@liu.se 013-28 56 99 

Campus Västervik
Jerry Engström, Campuschef
jerry.engstrom@vastervik.se 0490-25 41 14 

Campus Nyköping
Sara Eliasson, högskolesamordnare
sara.eliasson@nykoping.se 0155-247836 073-149 33 71 

Pressmeddelandet skickat av: 

Annica Hesser Kommunikatör, Linköpings universitet
Telefon: 013-28 40 56
Mobil: 0707-93 12 96