7 juli 2022

Ny högskolekurs - Trendspaning i teori och praktik

I samarbete med MDU startar vi HT-2022 kursen Trendspaning i teori och praktik, 7,5 hp.
Trendspaning är ett verktyg för framgångsrik innovation. En förutsättning för det är god förståelse av trender och tendenser som påverkar framtiden. Målet för kursen är att skapa kunskap om området i sig, och också att ge förutsättningarna för självreflektion och ett framtidsorienterat synsätt. Kursen är öppen för sen anmälan.  

Trendspaning i teori och praktik.