Lastbilschaufför

Yrkesförare CE

1 år, heltid, Nyköping

Efterfrågan på yrkeschaufförer är stor i takt med att behoven av logistik och frakt ökar. Utbildningen ger dig behörighet för lastbil klass C, CE och du kan arbeta i yrken som lastbilschaufför, speditör, transportledare eller budbilsförare.

ANSÖK HÄR

Yrkesförarutbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som yrkesförare med behörighet för lastbil klass C, CE. Du ges kunskaper så att du kan arbeta serviceinriktat, säkert samt kvalitets- och miljömedvetet som yrkesförare. Exempel på yrken du kan arbeta som är lastbilschaufför, speditör, transportledare, trafikledare samt budbilsförare. Teori varvas med praktik under utbildningens gång. Praktik kan ske i Sörmland men också kan angränsande län vara aktuella.  

Utbildningens genomförande

Utbildningen är på 1 år (54 veckor, där 4 veckor är sommaruppehåll) och all undervisning sker i utbildningslokaler på Norrköpingsvägen. Du studerar utifrån din individuella studieplan som upprättas under orienteringskursen. Teoriundervisningen varvas med praktik. Kostnader för läkarundersökning, teoriprov, uppkörning, kurslitteratur, resor till praktik och arbetskläder bekostas av eleven själv.

Utbildningens innehåll

  • Orienteringskurs
  • Yrkestrafik
  • Godstrafik
  • Godshantering
  • Fordonskombinationer- Godstransporter

 

Ansökan och utbildningsstart

Ansökan är öppen: 13 mars - 7 maj. 
Nästa utbildningsstart: 29 maj

Du som bor i en annan kommun än Nyköping och Trosa behöver komma in med ett godkännande från din hemkommun tillsammans med ansökan till utbildningen samt betyg att du får läsa hos oss på Campus Nyköping. Detta behöver vi ha senast sista ansökningsdag.

 

Behörighet

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk. Svenskt B-körkort (måste vara färdigt innan kursstart). Du måste ha fyllt 21 år.

Viktiga datum

Ansökan är öppen: 13 mars - 7 maj. 

Nästa utbildningsstart: 29 maj 

Andra yrkesutbildningar du kanske gillar