Trendspaning i teori och praktik

7,5 hp, 25% studietakt, Mälardalens Universitet

Trendspaning är ett verktyg för framgångsrik innovation. En förutsättning för det är god förståelse av trender och tendenser som påverkar framtiden.

ANSÖK HÄR

Under kursen går du igenom flera metoder och modeller för trendspaning och trendanalys. Målet är att skapa kunskap om området i sig, och också att ge förutsättningarna för självreflektion och ett framtidsorienterat synsätt.

Genom att delta i de gemensamma träffarna kommer du få möjligheten att:

  • Dela dina egna spaningar och ta del av andras,
  • Diskutera vad dessa spaningar kan leda till för olika konsekvenser för dig, din organisation och samhället i stort,
  • Dela lärdomar och utmaningar, som du möter i din egen kontext, med andra som kan relatera till dina erfaren

 

Upplägg

Genom teoretiska genomgångar, uppgifter och praktiskt orienterande övningar får ni inblick i trendspaningens förutsättningar, verktyg och tillvägagångssätt.

Kursen är en distanskurs men genom ett samarbete med Mälardalens Universitet erbjuds nu unik möjlighet att genomföra kursen på plats på Campus Nyköping med MDU's lärare. På så sätt blir kursen inte bara kompetensutvecklande i ett utbildningssyfte utan även en plattform för nätverkande och utbyte av erfarenheter. Träffarna är förlagda till sen eftermiddag för att kunna kombinera med ordinarie arbete så gott det går. Kursen och dess innehåll är lämpat att använda sig utav i sin anställning och yrkesroll då det med fördel baseras på egna case från arbetsplatsen.

Nivå:

Grundnivå

Ansökan:

Ansökan sker på antagning.se och efter antagningsbesked och kursstart kommer erbjudande och inbjudan att få delta i de fysiska träffarna med MDU på Campus Nyköping.

Anmälningskod: MDU-24095

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Sen eftermiddag

Studieavgift:

Endast avgift för sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.