Trendspaning i teori och praktik

7,5 hp, Nyköping som studieort

Trendspaning är ett verktyg för framgångsrik innovation. En förutsättning för det är god förståelse av trender och tendenser som påverkar framtiden. Under kursen går du igenom flera metoder och modeller för trendspaning och trendanalys. Målet är att skapa kunskap om området i sig, och också att ge förutsättningarna för självreflektion och ett framtidsorienterat synsätt.

ANSÖK HÄR

Upplägg

Kursen är designad för att vara så flexibel som möjligt för dig som deltagare. Det innebär att du redan från början får tillgång till hela kursmaterialet och du kan jobba i en takt som passar dig. Det finns inga schemalagda lektioner. Kursen är indelad i arbetspaket med riktat studiematerial. När du känner dig klar med ett arbetspaket skickar du in din uppgift och får feedback och bedömning. Lärarna finns tillgängliga för frågor och handledning under hela kursen.

Läs mer om kursen på Mälardalens högskola

Anmälan

Öppen för sen anmälan.

 

Anmälningskod: MDH-13025

Behörighet

Grundläggande behörighet

Viktiga datum

15 september Webbanmälan öppnar
15 oktober Sista anmälningsdag + sista dagen du kan prioritera dina utbildningar
1 november Sista dag att betala anmälningsavgift
eller styrka avgiftsbefrielse*
Oktober-november Kontrolluppgifter
1 december Sista kompletteringsdag
9 december
Antagningsbesked med svarskrav

17 december Sista svarsdag
22 december Andra antagningsbeskedet

Andra kurser du kanske är intresserad av