Projektledning

7,5 hp, Nyköping som studieort

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om projekt och projektledning samt färdigheter i hantering av projekt.

ANSÖK HÄR

Innehåll

 • Projektarbetsformen
 • Projektet och dess koppling till den löpande verksamheten
 • Projektorganisation
 • Projektledaren och ledning av projekt
 • Projektplanen och dess innehåll
 • Projektgruppens sammansättning och funktion
 • Arbetsmiljö, miljö och etik i projektet
 • Projektets ramar, fallgropar och framgångsfaktorer
 • Styrning av projekt
 • Projektets resultat och avslutning
 • Entreprenörskap.

Läs mer om kursen på Mälardalens högskola

Anmälan

Öppen för sen anmälan.

 

Anmälningskod: MDH-13025

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 30hp valfria kurser

Viktiga datum

15 september Webbanmälan öppnar
15 oktober Sista anmälningsdag + sista dagen du kan prioritera dina utbildningar
1 november Sista dag att betala anmälningsavgift
eller styrka avgiftsbefrielse*
Oktober-november Kontrolluppgifter
1 december Sista kompletteringsdag
9 december
Antagningsbesked med svarskrav

17 december Sista svarsdag
22 december Andra antagningsbeskedet

Andra kurser du kanske är intresserad av