Framtid och scenariodesign

7,5 hp, Nyköping som studieort

Denna kurs är för alla som vill fördjupa sina framtids- och omvärldskunskaper. Scenarios är ett verktyg för förståelse och beslutsfattande i bland annat innovationsprocesser. En bra bakgrund kan vara grundkurser i Trendspaning eller Omvärldsanalys. Kursen kan med fördel tillämpas i egen verksamhet eller yrke. Du jobbar med att ta fram egna scenarios, förstå dess uppbyggnad och hur scenarios kan kommuniceras till andra.

ANSÖK HÄR

Upplägg

Kursen är designad för att vara så flexibel som möjligt för dig som deltagare. Det innebär att du redan från början får tillgång till hela kursmaterialet och du kan jobba i en takt som passar dig. Det finns inga schemalagda lektioner. Kursen är indelad i arbetspaket med riktat studiematerial. När du känner dig klar med ett arbetspaket skickar du in din uppgift och får feedback och bedömning. Lärarna finns tillgängliga för frågor och handledning under hela kursen. 

Läs mer om kursen på Mälardalens högskola

Anmälan

Anmälningskod: MDH-14130

Andra kurser du kanske är intresserad av