AI för naturligt språk

3 hp, Nyköping som studieort

Att skriva datorprogram som förstår och producerar mänskligt språk är ett centralt mål inom artificiell intelligens.

ANSÖK HÄR

Upplägg

Denna kurs syftar till att ge en förståelse för hur långt utvecklingen har kommit på vägen mot detta mål: vad som är och vad som inte är möjligt idag. Du kommer att lära dig om några aktuella metoder inom naturligt språk-behandling, om vilka resurser som krävs för att bygga språkteknologiska system samt om hur du kan bedöma kvalitén hos dessa metoder och system.

 

Läs mer om kursen på Linköpings universitet

Anmälan

Öppnar för sen anmälan 15 december 2021

Anmälningskod: LIU-1Z012

Behörighet

Grundläggande behörighet på grundnivå samt Matematik 3b/3c eller Matematik D

(Områdesbehörighet A9/9, där undantag ges för Fysik 2/B, Kemi 1/A och för Matematik 4/E för sökande med Matematik 3b/3c alt. Matematik D)

Viktiga datum

15 september Webbanmälan öppnar
15 oktober Sista anmälningsdag + sista dagen du kan prioritera dina utbildningar
1 november Sista dag att betala anmälningsavgift
eller styrka avgiftsbefrielse*
Oktober-november Kontrolluppgifter
1 december Sista kompletteringsdag
9 december
Antagningsbesked med svarskrav

17 december Sista svarsdag
22 december Andra antagningsbeskedet

Andra kurser du kanske är intresserad av