Att studera på våra studieorter

Till VVS-ingenjör kan du även läsa på någon av utbildningens studieorter: Lidköping, Katrineholm, Gävle och Hudiksvall.

Huvudorten är Nyköping, där utbildningsledning och administration finns. På lärcentrum på respektive studieort finns eget klassrum och stöd av administrativ och teknisk personal. När du ska göra din LIA (Lärande i arbete) kommer även en kontaktperson knuten till utbildningen att finnas på samtliga studieorter.

De flesta föreläsningar sker från Nyköping, med undantag för några gemensamma samlingar i Nyköping (eller eventuellt på annan ort), och du följer undervisningen på ditt lokala lärcentrum med hjälp av modern teknik.

Vid utbildningens start samlas samtliga studerande i Nyköping för teambuilding och ett introduktionspass bestående av bland annat studieteknik och relevanta förberedande kurser. Detta ger dig de bästa möjliga förutsättningarna att tillgodogöra dig utbildningen.