I samarbete med arbetslivet

Utbildningen till VVS-ingenjör är framtagen i nära samarbete med branschen. Det innebär att de till exempel är delaktiga i utbildningens innehåll, medverkar i ledningsgruppen eller tar emot studerande på LIA.

Ledningsgrupp

Utbildningen har en ledningsgrupp som består av följande representanter:

 • Carl Gelius, Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
 • Christer Sjöquist, WSP Systems
 • James Ahlerup, Forell VVS-ingenjörer
 • Jan Svensson, IDCC
 • Lars-Erik Larsson, Imtech VS-teknik AB
 • Robert Thell, Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå AB
 • Daniel Andersson, TQI Consult VVS AB
 • Mats Olsson, Cowi
 • Urban Gustafsson, Bengt Dahlgrens
 • Niclas Karlsson, Sälles Rör AB
 • Jan-Erik Andersson, Värme och Vatten AB
 • Ivo Martinac, KTH
 • Mahmoud Mahmoudifar, studeranderepresentant
 • Wassim Jebrael, studeranderepresentant
 • Mikael Pettersson, studeranderepresentant
 • Marita Gustafsson, Campus Nyköping
 • Lasse Sahlin, Campus Nyköping