Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Behörighet och ansökan

För att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan behöver du ha vissa förkunskaper, det kallas för behörighet. Behörigheten kan innehålla krav på särskilda förkunskaper. Om det är fler behöriga sökande till en utbildning än antalet utbildningsplatser görs ett urval.

Behörighet 

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller 
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens.

Har du frågor som rör behörighet? Kontakta vår antagning

Särskilda förkunskaper 

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs att man uppfyller förkunskapskrav 1, 2 och 3 eller enbart punkt 4, enligt nedan:

 1. Matematik 2 med betyget lägst E/Matematik B med betyget lägst G. Saknar du denna kurs kan vi erbjuda en webkurs, läs mer här.
 2. Svenska 1 med betyget lägst E/Svenska A med betyget lägst G
 3. Godkända betyg i minst två av följande kurser
 • Fysik 1a
 • Teknik 1
 • Matematik 3c
 • Systemuppbyggnad
 • Värmelära
 • Energiteknik 1
 • Praktisk ellära
 • Mät- och reglerteknik
 • Bygg- och anläggning 1
 • Bygg- och anläggning 2
 • Husbyggnadsprocessen

ELLER

     4. Minst två års yrkeserfarenhet på heltid inom VVS-området (deltid räknas om till heltid).

Om du saknar matematik 2/B har du möjlighet att anmäla dig till en webbaserad kurs. Läs mer här. 

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens.

Har du frågor som rör behörighet? På sidan FAQ hittar du svar på många vanliga frågor. Hittar du inte vad du söker, kontakta vår antagning.

Reell kompetens

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Detta ställer krav på att du kan påvisa dina kunskaper på annat sätt. Till exempel, om du saknar formellt betyg på någon av de kurser som anges, kan du bifoga ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper. Du kan också bifoga t ex ett intyg från en arbetsgivare som beskriver arbetsuppgifter som du har utfört och därigenom påvisa att du har motsvarande kunskaper. Glöm inte att du ska bifoga dessa handlingar i din ansökan.

Har du frågor om reell kompetens, kontakta vår antagning.

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Som urvalsgrund används:

 • Särskilt prov
  Består av ett test i matematik, som görs på webben. Testet består av tio frågor där ett poäng ges för varje korrekt svar. Alla behöriga sökande kallas till detta test. Testet gör du på webben den 7 juni.

  Max antal poäng för urvalsgrunden särskilt prov är 10

 • Tidigare utbildning

  Tidigare utbildning värderas enligt följande:
  5 poäng ges för minst 1 års eftergymnasiala heltidsstudier inom VVS-området
  1 poäng ges för minst 1 års eftergymnasiala heltidsstudier inom valfritt område.
  Max antal poäng för urvalsgrunden tidigare utbildning är 5.

 • Yrkeserfarenhet

  15 poäng ges för minst fem år heltidsarbete inom VVS-branschen.
  12 poäng ges för minst fyra års heltidsarbete inom VVS-branschen.
  9 poäng ges för minst tre års heltidsarbete inom VVS-branschen.
  6 poäng ges för minst två års heltidsarbete inom VVS-branschen.
  3 poäng ges för minst ett års heltidsarbete inom annat yrkesområde.
  Deltid räknas om enligt principen två års halvtidsarbete motsvarar ett års heltidsarbete osv.
  Max antal poäng för urvalsgrunden yrkeserfarenhet är 15.

  Total poäng som max kan uppnås i urvalet är 30.

Ansökan

Ansökan öppnar i februari 2018 under förutsättning att Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljar utbildningen. 

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 • Gymnasiebetyg
 • Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 • Intyg, cv, personligt brev eller liknande om du saknar formella betyg.
 • Intyg som styrker de uppgifter du lämnar under ”Yrkeserfarenhet”. Intyget skall vara underskrivet av din arbetsgivare där dina arbetsuppgifter beskrivs klart och tydligt, i vilken omfattning du arbetat, när du började och när du slutade.
 • Översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg). Läs mer på UHRs hemsida om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.

Undantaget om du planerar att ta ut ett slutbetyg/gymnasieexamen under våren 2017. Du måste då bifoga ett utdrag ur betygskatalogen innan sista ansökningsdag. Slutbetyget/gymnasieexamen måste sedan laddas upp på ditt studerandekonto absolut senast den 12 juni.

Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem på vår ansökningswebb. Observera att vi inte får dina betyg automatiskt, du måste själv ladda upp dem.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • Scanna dokumenten (t ex på ett bibliotek)
 • Fota och spara som pdf eller jpg och ladda upp
 • Få hjälp med scanning i receptionen på Campus Nyköping