Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till underhållstekniker omfattar 420 YH-poäng, vilket motsvarar ca två år studier på heltid. Inledningsvis samlas alla studerande på Campus Nyköping för en introduktion. Under introduktionen görs en genomgång av yrkesrollen och kursernas upplägg. 

Undervisningen varierar med regelbundna teoretiska- och praktiska föreläsningar samt litteraturstudier i grupp och/eller enskilt.

Följande kurser ingår i utbildningen till Underhållstekniker:

 • Arbetsledning
 • Automation i processer
 • Elektronik tillämpning
 • Elteknik för underhållstekniker
 • Examensarbete
 • Felsökning och materialkunskap
 • Fysik och kemi i underhållsmiljö
 • Hållbar energianvändning
 • Kommunikation, kvalitet och miljö
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Matematik för underhållstekniker
 • Mekanik 1
 • Mekanik 2
 • Programmering för underhållstekniker
 • Säkert underhåll med hälsa och säkerhet
 • Underhållets stödfunktioner
 • Underhållets uppläggning
 • Återställandeteknik

LIA - lärande i arbete

LIA, utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete. LIA utgör ca 1/4 av utbildningen.