Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Behörighet och ansökan

För att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan behöver du ha vissa förkunskaper, det kallas för behörighet. Behörigheten kan innehålla krav på särskilda förkunskaper. Om det är fler behöriga sökande till en utbildning än antalet utbildningsplatser görs ett urval.

Behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens.

Har du frågor som rör behörighet? Kontakta vår antagning.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra dig utbildningen till underhållstekniker krävs följande gymnasiala kurser, eller kunskaper förvärvade på annat sätt.

 • Avhjälpande underhåll 1, 100p med minst betyget E/G/3
 • Vidare krävs 3 års yrkeserfarenhet på heltid som mekaniker eller elektriker eller motsvarande inom underhåll.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens.

Har du frågor som rör behörighet? Kontakta vår antagning.

Reell kompetens

Du kan bedömas som behörig sökande  även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Vi bedömer då din reella kompetens med hjälp av testet ValidMaint. Testet är framtaget av föreningen för Svenskt underhåll och frågorna är utvecklade av yrkeslärare i samarbete med branschen. Testet är på gymnasienivå och testar grundläggande teknisk kunskap genom frågor som behandlar till exempel elektronik, elteknik, systemkunnande och mekanisk grundkunskap. Testet genomförs på Campus Nyköping, kontakta vår antagning om du vill genomföra testet. 

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Som urvalsgrund används: 

Betyg

Maxpoäng för urvalsgrunden betyg är 10. Läs mer om betyg för att se hur vi bedömer betyg från olika betygsskalor.

Yrkeserfarenhet

Referenser och arbets- och tjänstgöringsintyg bedöms enligt skala 2-10 där 10 är max antal poäng. 1 poäng ges per sex månaders heltidsarbete inom industri-, underhåll eller el-branschen. 
Deltid räknas om till heltid enligt principen 2 års halvtidsarbete =1 års heltidsarbete.

Total poäng som kan uppnås i urvalet är 20.

Ansökan

Du ansöker till underhållstekniker på vår ansökningswebb

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 • Gymnasiebetyg
 • Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 • Intyg, cv, personligt brev eller liknande om du saknar formella betyg.
 • Intyg som styrker de uppgifter du lämnar under ”Yrkeserfarenhet”. Intyget skall vara underskrivet av din arbetsgivare där dina arbetsuppgifter beskrivs klart och tydligt, i vilken omfattning du arbetat, när du började och när du slutade.
 • Översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg). Läs mer på UHRs hemsida om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.

Undantaget om du planerar att ta ut ett slutbetyg/gymnasieexamen under våren 2017. Du måste då bifoga ett utdrag ur betygskatalogen innan sista ansökningsdag. Slutbetyget/gymnasieexamen måste sedan laddas upp på ditt studerandekonto absolut senast den 12 juni.

Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem på vår ansökningswebb. Observera att vi inte får dina betyg automatiskt, du måste själv ladda upp dem.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • Scanna dokumenten (t ex på ett bibliotek)
 • Fota och spara som pdf eller jpg och ladda upp
 • Få hjälp med scanning i receptionen på Campus Nyköping