Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Underhållstekniker

420 YH-POÄNG, HELTID

Utbildningen är inställd 2017.

Tyvärr  måste vi ställa in höstens planerade start, på grund av för få behöriga sökande.

 

Tar dig till ett jobb där utvecklingsmöjligheterna aldrig tar slut.

All teknik kräver underhåll. I takt med att vårt samhälle blir alltmer automatiserat ökar efterfrågan på någon som också ser till att all teknik fortsätter fungera. Närmare 5 000 välutbildade underhållstekniker förväntas anställas per år framöver, bara inom stål- pappers- och gruvindustrin. Att arbeta som underhållstekniker innebär att du ansvarar för att sköta förebyggande och avhjälpande underhåll inom avancerade processer på maskiner och utrustning. Du felsöker, förbättrar och dokumenterar. Eftersom branschen ständigt förändras är chansen till stimulerande och utvecklande jobb mycket stor. Efter utbildningen, som är utformad i samråd med näringslivet, kan du jobba som underhållstekniker, processtekniker, servicemontör, underhållselektriker och underhållsmekaniker. För dig som vill vidare finns även möjlighet att arbeta internationellt och i arbetsledande positioner. Välkommen till en utbildning för dig som inte vill sluta utvecklas.

Utbildningens mål

Utbildningen leder till:Kvalificerad yrkehögskoleexamen Underhållstekniker.

Efter avslutad utbildning har du kompetens för att kunna arbeta som:

 • Underhållstekniker
 • Processtekniker, styr- och reglerteknik

 • Servicemontör, industrimaskiner 

 • Underhållselektriker

 • Underhållsmekaniker

Du kan arbeta med uppgifter som till exempel:

 • Planera samt utföra förebyggande underhåll inom avancerade processer. 

 • Självständigt utföra avhjälpande underhåll med felsökning i processtyrda anläggningar. 

 • Arbeta säkerhetsmedvetet med kemikalier, Heta Arbeten och Fallskyddsutbildning.

 • Arbeta med integrerade maskiner och återföra dessa till avtalad standard 

 • PLC/PC programmering.

 •  Dokumentera utförda underhållsåtgärder. 

 • Systematiskt förbättringsarbete .

 • Leda en arbetsgrupp i enighet med gällande lagar och föreskrifter.

Läs mer om utbildningens innehåll och upplägg.