Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till tandsköterska omfattar 300 YH-poäng, vilket innebär ca 1,5 års studier på heltid. Utbildningen bedrivs på Campus Nyköping.

Inledningsvis samlas alla studerande för en introduktion där yrkesrollen och kursernas upplägg gås igenom. I undervisningen varvas teoretiska föreläsningar och praktiska övningar med litteraturstudier, projektarbeten och seminarier.  De praktiska övningarna genomförs i ett medodrum på skolan.

Följande kuser ingår i utbildningen till tandsköterska:

 •  Administration och organisation
 • Anatomi, anestesi och farmakologi
 • Lärande i arbete, termin 1
 • Lärande i arbete, termin 2
 • Lärande i arbete, termin 3
 • Material och miljö
 • Munhålans och tändernas anatomi
 • Odontologi 1
 • Odontologi 2 
 • Oral hälsa 1
 • Oral hälsa 2
 • Teamtandvård
 • Vårdhygien och smittskydd

LIA - lärande i arbete

LIA, utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete. LIA utgör ca 1/5 av utbildningen.