Tandsköterska

300 yh-poäng, heltid

Spikrak väg mot ett framtidsjobb med bett.

Runt om i landet råder stor brist på tandsköterskor - de närmaste tio åren kommer över 6 000 nya tandsköterskor att behöva rekryteras enligt SKL. Som tandsköterska jobbar du bland annat med att assistera vid tandvårdsbehandlingar, göra tandhälsokontroller, förbereda behandlingar, ge lokalbedövning och utföra enklare fyllningar. Efter utbildningen, som är utformad i nära samarbete med både Folktandvården och privata tandläkare, kommer du att ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som tandsköterska på en tandvårdsklinik. Yrket passar extra bra för dig som gillar att vara en del i ett team och ha mycket kontakt med människor, men som också har förmågan att ta ansvar för den administrativa delen av arbetet. Välkommen till en utbildning som gör dig tusenfalt efterfrågad.

Utbildningens mål

Utbildningen leder till: Yrkeshögskoleexamen Tandsköterska

Efter avslutad utbildning har du kompetens för att arbeta som tandsköterska.

Du kan arbeta med uppgifter, som till exempel:

  • assistera vid tandvårdsbehandlingar
  •  förbereda behandlingar, blanda material och sterilisera instrument.
  • tandhälsoinformation
  • putsning, tandhälsokontroller, avtryckstagning och fluorbehandling
  • ge lokalbedövning och göra enklare fyllningar under överseende av tandläkare
  • administration

Läs mer om utbildningens innehåll och upplägg.