Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Studiehandledare

2 ÅR, HALVTID, DISTANS (220 YH-POÄNG)

Utbildningen är ej sökbar 2020  

Vägen för dig som vill hjälpa andra att lyckas

Nyanlända elever i grundskolan har ökat stort de senaste åren och många av dem som kommer till Sverige riskerar att inte nå målen i skolan. Behovet av studiehandledning på modersmål kommer därför att vara stort under en betydande tid framöver. Kunniga handledare är en viktig förutsättning för att nyanlända elever ska ta till sig undervisningen och utvecklas i skolans alla ämnen. Som studiehandledare arbetar du med eleverna i nära samarbete med ansvarig lärare - innan, under, eller efter lektionerna. Du handleder på elevernas modersmål utifrån de kurs- och ämnesplaner som finns. Välkommen till en utbildning där du bidrar till integrationen i samhället. 

Utbildningens mål

Utbildningen leder till: yrkeshögskoleexamen Studiehandledare.

Efter avslutad utbildning har du kompetens för att kunna arbeta som:

  •  Studiehandledare

Du kan arbeta med uppgifter som till exempel:

  • Didaktiska och pedagogiska arbetsmetoder.
  • Planera och genomföra studiehandledning utifrån elevens förkunskaper och de lärandemål som ska uppnås.
  • Språkutveckling och inlärningsmetoder hos flerspråkiga elever. 

Vidare har du kompetenser för att:

  • Planera, genomföra och följa upp studiehandledning i samarbete med ansvarig lärare.
  • Kartläggning av nyanlända elevers kunskapsnivå
  • Följa upp och utvärdera elevers lärande
  • Självständigt reflektera över det språk som studiehandledningen ges på i relation till det svenska språket. 

Läs mer om utbildningens innehåll och upplägg.