Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Behörighet och ansökan

För att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan behöver du ha vissa förkunskaper, det kallas för behörighet. Behörigheten kan innehålla krav på särskilda förkunskaper. Om det är fler behöriga sökande till en utbildning än antalet utbildningsplatser görs ett urval.

Behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens.

Har du frågor som rör behörighet? Kontakta vår antagning

Särskilda förkunskaper

För att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen till Stödpedagog krävs också att du har: 

 1. Minst två års yrkeserfarenhet på minst 50% inom funktionsnedsättningsområdet.
 2. Svenska B med betyget lägst G/ svenska 2 med betyget lägst E
 3. Engelska A med lägst betyg G/ engelska 5 med lägst betyg E
 4. Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 med minst betyget lägst G, 
  alternativt följande kurser med betyget lägst E (samtliga kurser krävs)
  Datorkunskap
  Arbetsmiljö och säkerhet 
  Vård och omsorgsarbete
  Omvårdnad och Social omsorg.
 5. Lärande och pedagogiskt ledarskap med minst betyget lägst G, alternativt följande kurs med betyget lägst E:
  Hälsopedagogik

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens.

Har du frågor som rör behörighet? På sidan FAQ hittar du svar på många vanliga frågor. Hittar du inte vad du söker, kontakta vår antagning.

Reell kompetens

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Detta ställer krav på att du kan påvisa dina kunskaper på annat sätt. Till exempel, om du saknar formellt betyg på någon av de kurser som anges, kan du bifoga ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper. Du kan också bifoga t ex ett intyg från en arbetsgivare som beskriver arbetsuppgifter som du har utfört och därigenom påvisa att du har motsvarande kunskaper. Glöm inte att du ska bifoga dessa handlingar i din ansökan.

Har du frågor om reell kompetens, kontakta vår antagning.

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Som urvalsgrund används:

 • Särskilt prov
  Särskilt prov genomförs på webben den 5 juni och består av två delar:
  Del 1 består av ett läsförståelsetest. Efter att ha läst texter (på svenska och engelska), som relaterar till den kommande yrkesrollen, besvaras ett antal frågor. Max antal poäng på delprov 1 är 20.

  Del 2 består av en uppgift som prövar den sökandes förmåga att i skrift uttrycka tankar och reflektioner kring för det kommande yrket centrala begrepp. Max antal poäng på delprov 2 är 20.

  Uppgiften bedöms enligt följande:
  0 poäng = Den sökande har inte löst uppgiften på ett tillfredställande sätt
  10 poäng = Den sökande bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
  15 poäng = Den sökande bedöms ha goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
  20 poäng = Den sökande bedöms ha synnerligen goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Maxpoäng för urvalsgrunden särskilt prov är 40.

 • Betyg

  Meritvärdering görs utifrån den princip som UHR använder för att meritvärdera betyg ifrån gymnasieskolan, vuxenutbildningen och utlänska betyg vid ansökningar till högskolan.

  Folkhögskoleomdömen omräknas och får ett jämförelsetal för respektive omdöme.

  Observera att meritpoäng inte ges för engelska, matematik, moderna språk och områdeskurser.
  Maxpoäng för urvalsgrunden betyg är 20.

  Total poäng som max kan uppnås i urvalet är 60.

Ansökan

Utbildningen öppnar för ansökan i februari 2018 under förutsättning att Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljar utbildningen. Du ansöker till Stödpedagog på vår ansökningswebb

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 • Gymnasiebetyg
 • Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 • Intyg, cv, personligt brev eller liknande om du saknar formella betyg.
 • Intyg som styrker de uppgifter du lämnar under ”Yrkeserfarenhet”. Intyget skall vara underskrivet av din arbetsgivare där dina arbetsuppgifter beskrivs klart och tydligt, i vilken omfattning du arbetat, när du började och när du slutade.
 • Översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg). Läs mer på UHRs hemsida om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.

Din ansökan måste vara komplett senast sista ansökningsdag den 5 maj

Undantaget om du planerar att ta ut ett slutbetyg/gymnasieexamen under våren 2017. Du måste då bifoga ett utdrag ur betygskatalogen innan sista ansökningsdag. Slutbetyget/gymnasieexamen måste sedan laddas upp på ditt studerandekonto absolut senast den 12 juni.

 

Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem på vår ansökningswebb. Observera att vi inte får dina betyg automatiskt, du måste själv ladda upp dem.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • Scanna dokumenten (t ex på ett bibliotek)
 • Fota och spara som pdf eller jpg och ladda upp
 • Få hjälp med scanning i receptionen på Campus Nyköping