Utbildningens innehåll och upplägg

Projektledare elteknik (220 YH-poäng)  är en yrkeshögskoleutbildning för dig som är utbildad elektriker och har jobbat minst ett par år inom elinstallation eller liknande. Utbildningen är tvåårig och genomförs på halvtid på distans med fyra fysiska träffar. Den är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Att du kan fortsätta att arbeta parallellt med dina studier ger dig oanade möjligheter.

Följande kurser ingår i utbildningen:

 • Affärsmannaskap
 • Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar
 • Elinstallationer i byggnader
 • Elkonstruktion CAD
 • Elmaskiner
 • Entreprenadjuridik
 • Lärande i arbete 1 (LIA)
 • Lärande i arbete 2 (LIA)
 • Ledaren och individen
 • Projektledning grund
 • Projektledning fortsättning
 • Regler och standarder
 • Tillämpad elteknik
 • Tillämpad matematik

Allmän behörighet lågspänning (ABL)

I utbildningen ingår teorikurserna för allmän behörighet lågspänning (ABL): Regler och standarder, Elinstallationer i byggnader, Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar samt Elmaskiner. När du slutfört utbildningen och gjort rätt antal praktiktimmar kan du ansöka allmän behörighet lågspänning hos Elsäkerhetsverket.

LIA - lärande i arbete

LIA, eller praktik, är en mycket viktig del av utbildningen. Den utgör cirka en fjärdedel av utbildningstiden och genomförs på företag. Arbetsuppgifterna anpassas individuellt och till de kurser som man studerat under perioden före LIA:n. Lärande i arbete ger förutom mycket viktig praktisk erfarenhet, som ökar förståelsen för de teoretiska avsnitten, ett nätverk av kontakter som betyder mycket efter examen och öppnar nya vägar på arbetsmarknaden. LIA-platser finns på ett tiotal företag, varav några finns representerade på flera orter, vilket ökar möjligheterna att få en praktikplats nära din hemstad.

Termin 1
Termin 2
 
Termin 3
Termin 4
 
Praktikperiod