Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Kurs: Palliativ vård

30 YH-POÄNG, KVARTSFART, DISTANS

Utmärkt vård när det verkligen gäller

En kurs för dig med erfarenhet och som vill utveckla din förmåga att självständigt och utifrån en helhetssyn identifiera omvårdnadsproblem och föreslå olika åtgärder för att förbättra vård och omvårdnad vid livets slut. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att bedöma, genomföra och anpassa omvårdnadshandlingar utifrån fysiska, psykiska, sociala, kulturella, etiska och existentiella behov och förutsättningar. Kursen startar 1 November 2021. Du kan lämna din intresseanmälan redan nu. Ansökan öppnar i augusti 2021. 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Palliativ vårdfilosofi och värdegrund
 • Symptom och omvårdnadsaspekter rörande fysiska, psykiska, sociala, kulturella och existentiella behov vid livets slut.
 • Olika bedömningsinstrument och skattningsskalor för att bedöma symptom och risker.
 • Krisreaktioner och sorgebearbetning för personen vid livets slut och de närstående.
 • Vårdteamets olika roller vid palliativ vård
 • Etiska aspekter och ställningstaganden vid vård i livets slut
 • Svenska palliativregistret och Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slut

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Arbeta personcentrerat utifrån palliativ vårdfilosofi.

 • Använda olika bedömningsinstrument och skattningsskalor för att bedöma symptom och risker.

 • Bedöma, genomföra och anpassa omvårdnadshandlingar utifrån fysiska, psykiska, sociala, kulturella, etiska och existentiella behov och förutsättningar.

 • Delta i vårdteamets arbete med palliativa registret.

 • Kunna ge stöd åt närstående. 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:

 • Självständigt och utifrån en helhetssyn identifiera omvårdnadsproblem och föreslå olika åtgärder för att förbättra vård och omvårdnad vid livets slut samt bedöma när sjuksköterska ska kontaktas.

Utbildningens innehåll och upplägg

Kursen omfattar 30 YH poäng. Undervisningen sker på distans med erfarna distansutbildare och utbildningens upplägg genomsyras av personlig handledning, grupparbeten och kamratrespons. Enstaka fysiska träffar planeras och meddelas i god tid.

 

Vid utbildningens start ges en kortare webbaserad gemensam introduktion som ska ge bästa möjliga förutsättningar för dig att tillgodogöra dig utbildningen. Vid introduktionen ges också en genomgång av utbildningens upplägg i relation till branschens behov och den förväntade kompetensutvecklingen för dig i din yrkesroll. För att du ska få en social kontext trots distansupplägget, delas du och dina medstudenter in i mindre grupper baserat på geografiskt område för att underlätta fysiska möten. Syftet med detta är att skapa ett socialt sammanhang och kamratrespons inom gruppen och i utbildningen.

 

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Palliativ vård, 30 YH-poäng

Behörighet till Yrkeshögskolan

Grundläggande behörighet innebär att du har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller;

 1. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 2. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 3. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

 • 1 års yrkeserfarenhet från heltidsarbete som undersköterska inom äldreomsorg, sjukvård, psykiatri, funktionshinderområdet eller liknande arbete med vårdande arbetsuppgifter.
 • Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper;

Medicin 1 Psykologi 1 Vård- och omsorgsarbete 1 Vård- och omsorgsarbete 2

Utbildningsstart och ansökan 

Utbildningen startar 1 November 2021. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan. Ansökan öppnar i augusti 2021.