Utbildningens innehåll

Musik- och eventarrangör på Campus Nyköping är en tvåårig kvalificerad yrkeshögskoleutbildning (400 YH-poäng) och ger dig de kunskaper du behöver för att producera och leda olika arrangemang, från planering till PR-arbete och genomförande.

Följande kurser ingår i utbildningen till
Musik- och eventarrangör

 • Arrangörskap
 • Branschjuridik
 • Branschkunskap
 • Entreprenörskap
 • Examensarbete
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Marknadsföring
 • Musikbolagskunskap
 • Musikkunskap
 • Presentationsteknik
 • Projektekonomi
 • Projektledning
 • Skarpa projekt
 • Sponsring

LIA - lärande i arbete

LIA eller praktik, är en mycket viktig del av utbildningen. LIA:n utgördrygt en fjärdedel av utbildningstiden och genomförs termin två och fyra. LIA ger dig möjligheter att bygga ett nätverk av kontakter som betyder mycket efter din examen och öppnar vägen in på arbetsmarknaden.

 

Termin 1
Termin 2
 
Termin 3
Termin 4
 
Praktikperiod