I samarbete med branschen

Vi vill ge dig så verklighetsnära och användbara kunskaper som möjligt. Därför sker Campus Nyköpings utbildning till musik- och eventarrangör i nära samarbete med väletablerade musik- och eventföretag. Utbildningen har också en ledningsgrupp som medverkar i utformningen av utbildningens innehåll för att säkerställa att kurser och kursmål överensstämmer med den kompetens som branschen efterfrågar. Medlemmarna i ledningsgruppen består av representanter från branschen och utbildningsväsendet samt studeranderepresentanter.

Föreläsare från verkligheten

Samtliga lärare/föreläsare har gedigen erfarenhet av såväl branschen som ämnet de undervisar i. Under din utbildning kommer du bland annat att möta:

Håkan Hillerström, Independent Councel Hillerström
Musikjuridik

Anders Lindén, Tango Sponsring
Sponsring

Mats Pettersson
Projektekonomi

Lars Redin, Redin Amusement
Arrangörsskap

Tina Fridh
Projektledning

Johanna Skantze 
Entreprenörsskap

Joppe Pihlgren
Branschkunskap

Lisa Nilsson Sandgren
Presentationsteknik

Lars Aadde
Marknadsföring

 

Gästföreläsare 

Under din tid som studerande på Musik- och eventarrangör möter du också en mängd spännande och branschkunniga gästföreläsare, som t ex: Daniel Johansson Trendmaze, Robert Olausson Capitol Music, Ellen Kvarnby Sony Music, Bengt Pernbeck Stim, Helen McLaughlin Sony Music, Martin Ingeström Universial, Ulrika Wendt Sami, Magnus Mårtensson IFPI, Linda Portnoff Musiksverige, Lisa Cronstedt IFPI (Grammis),  Carl-Marcus Gidlöf, Despotz Records & Publishing, Mats Hammerman, Niclass Björlund Edition Björlund, Leif Johansson, Riksidrottsförbundet, Anna Moore Moore To Be, Emil Larsson, Blixten & Co, Linn Delin, FIFTI, Kristofer Åkesson, Live Nation, Live Music Sverige, Anders Johansson, Albot & Albot, Monica Ekmark, Universal Music Publishing, Patrik Larsson, Uniform beat, Playground Music, SOM, Ben Malen, Stereoscope, Blixten, Henrik Berndtson, TV4, Victor Schvarcz, Luger, Sofia Nygren, Sveriges Orkesterförbund, Warner m fl.