Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Medicinsk sekreterare omfattar 400 YH-poäng, vilket mostvarar två års studier på heltid. Utbildningen bedrivs i Nyköping , Eskilstuna och Ronneby. Du kan önska studieort och vi tillgodoser ditt önskemål i mån av plats. Platserna kommer att fördelas mellan orterna enligt följande: Nyköping max 15, Eskilstuna max 20, Ronneby max 15. 

Utbildningen innehåller schemlagda föreläsningar, praktik (LIA), självständigt arbete och grupparbete. Kommunikationen mellan grupperna sker med hjälp av modern teknik. Gemensamma lektioner genomförs via videolänk med handledare eller föreläsare på plats i Nyköping. 

Följande kurser ingår i utbildningen till medicinsk sekreterare: 

 • Anatomi- och sjukdomslära
 • Arbetspsykologi och arbetsliv
 • Diagnosklassificering
 • Ekonomi för medicinska sekreterare
 • Examensarbete
 • IT för administratörer
 • Lärande i arbete 1 (LIA)
 • Lärande i arbete 2 (LIA)
 • Lärande i arbete 3 (LIA)
 • Lärande i arbete 4 (LIA)
 • Medicinsk dokumentation
 • Medicinsk engelska
 • Medicinsk terminologi
 • Självledarskap och kommunikation i vården
 • Skriftlig kommunikation
 • Tangentbordsteknik

LIA - Lärande i arbete

LIA eller praktik, är en mycket viktig del av utbildningen. Den utgör cirka en fjärdedel av utbildningstiden och är fördelad över fyra terminer. Praktiken förläggs i första hand inom privat och offentlig hälso- och sjukvård. LIA ger dig möjligheter att bygga ett nätverk av kontakter som betyder mycket efter din examen och öppnar vägen in på arbetsmarknaden.

Termin 1
 
Termin 2
 
Termin 3
 
Termin 4
 
Praktikperiod