I samarbete med arbetslivet

Vi vill ge dig så verklighetsnära och användbara kunskaper som möjligt. Därför sker Campus Nyköpings utbildning till medicinsk sekreterare i nära samarbete med de större sjukhusen i de regioner utbildningen bedrivs. Utbildningen har också en ledningsgrupp som medverkar i utformningen av utbildningens innehåll för att säkerställa att kurser och kursmål överensstämmer med den kompetens som efterfrågas. Medlemmarna i ledningsgruppen består av representanter från arbetslivet och utbildningsväsendet samt studeranderepresentanter.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för medicinsk sekreterare består av följande representanter:

Anna Arnholm,Landstinget Sörmland
anna.arnholm@dll.se
tfn: 0155-24 57 58

Anchi Stenberg, Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset
ann-christin.stenberg@dll.se
tfn: 016-10 30 00

Carina Nilsson, Kullbergska sjukhuset
carina.e.nilsson@dll.se
tfn: 0150-56 163

Eva Redelius, Mälarsjukhuset
eva.redelius@dll.se
tfn: 016-10 30 00

Sussie Westlin, Mälarsjukhuset
sussie.westlin@dll.se
tfn: 016-10 39 65

Christina Engsander, VC Mäster Olof, Strängnäs
christina.engsander@pvg.dll.se
tfn 0152 161 96

Ann-Sofie Runesson, Landstinget Blekinge
ann-sofie.runesson@ronneby.se
tfn: 0455-73 44 89

Marie Bohlin, Landstinget Blekinge
marie.bohlin@ltblekinge.se
tfn:0455-73 53 68 

Cecilia Blomkvist, Landstinget Sörmland, VC Ekensberg
cecilia.blomkvist@dll.se
tfn:0155-24 79 14

Ingrid Rosmark, Mälardalens  högskola
ingrid.rosmark@nykoping.se

Ulf Mittag-Leffler
ulf.mittag-leffler@mdh.se
tfn:016-15 32 98

Annelie Aspehag, studeranderepresentant
annelie124@hotmail.com
tfn:070-952 29 06

Hanna Högbacke, studeranderepresentant
hahhe2hotmail.com
tfn:070-380 02 88

Johanna Solheim Lindeberg, Campus Nyköping
johanna.solheim.lindeberg@nykoping.se
tfn: 0155-24 78 27 

Lasse Sahlin, Campus Nyköping
lasse.sahlin@nykoping.se
tfn: 0155-24 84 65