Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Behörighet och ansökan

Antagning - så här går det till

Bedömningsprocessen vid antagning till yrkeshögskolan sker i flera steg:

 1. Grundläggande behörighet (gymnasiexamen eller motsvarande)
 2. Särskilda förkunskaper
 3. Urval (alla som uppfyller steg 1 och 2 går vidare till detta steg)
 4. De med högst urvalspoäng antas till utbildningen och resterande behöriga sökande placeras som reserver, rangordnade efter antalet urvalspoäng.

Här nedan förklarar vi de olika stegen och vilka särskilda förskunskaper och urvalskriterier som gäller för just den här utbildningen:

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra dig utbildningen till medicinsk sekreterare krävs följande gymnasiala kurser eller motsvarande med betyget lägst E:

 

 • Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2
 • Engelska 6

Har du frågor som rör behörighet? På sidan FAQ hittar du svar på många vanliga frågor. Hittar du inte vad du söker, kontakta vår antagning.

Reell kompetens

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven genom att bedöma din reella kompetens. Läs mer om reell kompetens.

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Urvalet sker i två steg:

 • Steg 1, Särskilt prov
  Det särskilda provet utgörs av ett webbaserat prov som testar kunskaper i svenska och datorkunskap. De 120 sökande med bäst resultat går vidare till steg 2 och tar med sig sina poäng från provet. Övriga tilldelas 0 poäng i detta steg och går inte vidare till steg 2 i urvalet.
 •  Steg 2, Betyg
  Urvalsgrunden betyg består av två delar:

  1. Meritvärdering görs med utgångspunkt i de principer UHR använder för att meritvärdera betyg från gymnasieskolan, vuxenutbildningen och utländska betyg vid ansökningar till högskolan. Folkhögskola värderas utifrån den princip UHR använder för att meritvärdera dessa omdömen. Observera att meritpoäng inte ges för engelska, matematik, moderna språk och områdeskurser.

  Max poäng för del 1 är 20.

  2. Extra poäng ges för specifika kurser från gymnasiet, enligt nedan:

  5 poäng för lägst betyget E i Administration 2
  8 poäng för lägst betyget A, B i Administration 2
  5 poäng för lägst betyget E i Information och kommunikation 1
  8 poäng för lägst betyget A, B i Information och kommunikation 1

  Maxpoäng för del 2 är 16.

  Max poäng för steg 2, betyg är 36.
  Total maxpoäng som kan uppnås i urval är 86.

Ansökan

Ansökan öppnar 1 februari. Du ansöker via vår ansökningswebb. Sista ansökningsdag är 7 maj. Antagningsbesked skickas 24 juni 2021. Tacka ja/nej till plats senast 5 juli 2021.

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 • Gymnasiebetyg
 • Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 • Intyg, cv, personligt brev eller liknande om du saknar formella betyg.
 • Översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg). Läs mer på UHRs hemsida om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.

Din ansökan måste vara komplett senast sista ansökningsdag.

 

Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem på vår ansökningswebb. Observera att vi inte får dina betyg automatiskt, du måste själv ladda upp dem.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • Scanna dokumenten (t ex på ett bibliotek)
 • Fota och spara som pdf eller jpg och ladda upp
 • Få hjälp med scanning i receptionen på Campus Nyköping