Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Behörighet och ansökan

För att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan behöver du ha vissa förkunskaper, det kallas för behörighet. Behörigheten kan innehålla krav på särskilda förkunskaper. Om det är fler behöriga sökande till en utbildning än antalet utbildningsplatser görs ett urval.

Behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen till medicinsk sekreterare krävs följande särskilda förkunskaper:

 • Engelska 5/Engelska A med betyget lägst E/G eller motsvarande kunskaper
 • Godkänt webbprov (som testar kunskaper* i svenska och datorkunskap)

*Godkänt webbprov motsvarar minst kunskapsnivå Svenska 2/B respektive datorkunskap/programhantering/Information och kommunikation.

Observera att provet är obligatoriskt. Provet görs på webben och du blir kallad till ett specifikt datum. Mer information om provet skickas till dig på den e-postadress du uppger i samband med din ansökan. Observera att du bara kan göra provet en gång. 

Har du frågor som rör behörighet? På sidan FAQ hittar du svar på många vanliga frågor. Hittar du inte vad du söker, kontakta vår antagning.

Reell kompetens

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven men uppnår godkänt resultat på vårt särskilda webbprov och kan styrka dina kunskaper i engelska (genom intyg eller pesonligt brev) anses du ha reell kompetens och därmed vara behörig sökande till utbildningen.

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Som urvalsgrunder används:

 • Betyg
  Urvalsgrunden betyg består av två delar:
 1. Meritvärdering görs utifrån den princip UHR använder för att meritvärdera betyg från gymnasieskolan, vuxenutbildningen och utländska betyg vid ansökningar till högskolan. Folkhögskola värderas utifrån den pricip UHR använder för att meritvärdera dessa omdömen. Observera att meritpoäng inte ges för engelska, matematik, moderna språk och områdeskurser.
  Max poäng för del 1 är 20.
 2. Extra poäng ges för specifika kurser från gymnasiet, enligt nedan:
  5 poäng för lägst betyget E/G i Administration 1+2/Administration B
  8 poäng för lägst betyget A, B/MVG i Administration 1+2/Administration B
  4 poäng för lägst betyget E/G i Engelska 6/B
  7 poäng för lägst betyget A, B/MVG i Engelska 6/B
  Max poäng för del 2 är 15.

Max poäng för urvalsgrunden betyg är 35.

 • Särskilt prov
  Samtliga behöriga sökande kallas till det särskilda provet, som genomförs på plats i skolan den 8 juni. Det särskilda provet testar kunskaper i svenska (språklig förmåga, grammatik etc) och datorkunskap (fil- och programhantering). Provet är skriftligt och innehåller 50 frågor/påståenden att ta ställning till. Varje korrekt svar ger 1 poäng.

Maxpoäng för urvalsgrunden särskilt prov är 50.

Total maxpoäng som  kan uppnås i urvalet är 85.

Ansökan

Ansökan öppnar i februari 2018. Du ansöker till Medicinsk sekreterare på vår ansökningswebb

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 • Gymnasiebetyg
 • Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 • Intyg, cv, personligt brev eller liknande om du saknar formella betyg.
 • Översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg). Läs mer på UHRs hemsida om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.

Din ansökan måste vara komplett senast sista ansökningsdag. 

Undantaget om du planerar att ta ut ett slutbetyg/gymnasieexamen under våren 2017. Du måste då bifoga ett utdrag ur betygskatalogen innan sista ansökningsdag. Slutbetyget/gymnasieexamen måste sedan laddas upp på ditt studerandekonto absolut senast den 12 juni.

Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem på vår ansökningswebb. Observera att vi inte får dina betyg automatiskt, du måste själv ladda upp dem.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • Scanna dokumenten (t ex på ett bibliotek)
 • Fota och spara som pdf eller jpg och ladda upp
 • Få hjälp med scanning i receptionen på Campus Nyköping