Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Kurs: Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd

Kvartsfart, distans, 35 YH-poäng

En kurs för dig som idag arbetar inom funktionshinderområdet och som vill få specialiserade kunskaper inom kommunikationsstöd samt hur tekniska hjälpmedel och verktyg kan användas för inlärning och kommunikation. Kursen ges på distans och startar hösten 2021. 

Kursens mål

Efter avslutad kurs har du kompetens att utifrån den enskildes funktionsnedsättning kunna välja och anpassa lämpligt kommunikationsstöd, samt vägleda andra i användandet av kommunikationsstöd.  

Efter avslutad kurs har du färdigheter i att:

  • Kommunicera med människor med olika funktionsnedsättningar
  • Kommunicera med hjälp av olika verktyg
  • Använda tekniska verktyg för inlärning
  • Implementera välfärdsteknologi i verksamheten

Kursens innehåll

Kursen ger dig specialiserad kompetens kring hur tekniska och digitala verktyg kan användas som stöd för inlärning och kommunikation. Du får kunskaper om kommunikationsstöd inom funktionshinderområdet så som alternativ kompletterande kommunikation och samtalsmetodik.  

Kursens upplägg

Kursen genomförs med 25% studietakt på distans i 28 veckor. Du studerar via vår lärplattform där föreläsningsmaterial och uppgiftsbeskrivningar finns tillgängligt. Kursen innehåller teoretiska inpelade föreläsningar och självständiga litteraturstudier och är uppdelad i moduler där varje del avslutas med en inlämningsuppgift, enskilt eller i grupp. 

Bra att veta

Kursen hålls på distans men vi träffas regelbundet digitalt och det är viktigt att man deltar i gruppuppgifterna för att kunna tillgodogöra sig kursen. För att kunna genomföra kursen behöver du ha några obligatoriska titlar enligt litteraturlista nedan.

Litteraturlista (obligatorisk)

  • Andra sätt att nå fram: vardagskommunikation med tydliggörande pedagogik. Helsingborg: Komlitt. Ardoris, L. (2017) Ardoris, L. (2019).

 

  • Från kaos till klarhet: tydliggörande pedagogik i vardagen. Helsingborg: Komlitt. Heister Trygg, B. (2010).

 

  • TAKK: tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. (2., rev. uppl.) Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK). Heister Trygg, B. (2008).

 

  • Tidig AKK: stöd för stora och små. (1. uppl.) Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK) Heister Trygg, B. (2005).

 

  • GAKK: grafisk AKK : om saker, bilder och symboler som alternativ och kompletterande kommunikation. Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK).

 

De 3 sista böckerna på listan, Boken TAKK + boken GAKK + boken Tidig AKK, stöd kan köpas i ett paketpris för 450 kr direkt via SÖK (södra regionens kommunikationscentrum) För att få detta pris måste beställaren ange att man går kurs för Cecilia Henrikson, och att man köper till paketpris*.

 

Hemsida för beställning av böckerna TAKK, GAKK och Tidig AKK: http://www.sokcentrum.se/sv/shop/

 

*Observera att du måste registrera dig som kund innan du kan beställa böckerna Ange: Jag går kurs för Cecilia Henrikson och vill köpa böckerna till paketpris i meddelanderutan.

Behörighet och ansökan  

Här hittar du information om behörighet, urval och hur du gör din ansökan.