Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Kurs: Kommunikation, välfärdsteknik och kognitivt stöd

Kvartsfart, distans, 35 YH-poäng

En kurs för dig som idag arbetar inom funktionshinderområdet och som vill få specialiserade kunskaper inom kommunikationsstöd samt hur tekniska hjälpmedel och verktyg kan användas för inlärning och kommunikation. Kursen ges på distans och startar hösten 2020. 

Kursens mål

Efter avslutad kurs har du kompetens att utifrån den enskildes funktionsnedsättning kunna välja och anpassa lämpligt kommunikationsstöd, samt vägleda andra i användandet av kommunikationsstöd.  

Efter avslutad kurs har du färdigheter i att:

 • Kommunicera med människor med olika funktionsnedsättningar
 • Kommunicera med hjälp av olika verktyg
 • Använda tekniska verktyg för inlärning
 • Implementera välfärdsteknologi i verksamheten

Kursens innehåll

Kursen ger dig specialiserad kompetens kring hur tekniska och digitala verktyg kan användas som stöd för inlärning och kommunikation. Du får kunskaper om kommunikationsstöd inom funktionshinderområdet så som alternativ kompletterande kommunikation och samtalsmetodik.  

Kursens upplägg

Kursen genomförs med 25% studietakt på distans i 28 veckor. Du studerar via vår lärplattform där föreläsningsmaterial och uppgiftsbeskrivningar finns tillgängligt. Kursen innehåller teoretiska inpelade föreläsningar och självständiga litteraturstudier och är uppdelad i moduler där varje del avslutas med en inlämningsuppgift, enskilt eller i grupp. 

Behörighet och ansökan  

Antagning - så här går det till

Bedömningsprocessen vid antagning till yrkeshögskolan sker i flera steg:

 1. Grundläggande behörighet (gymnasiexamen eller motsvarande)
 2. Särskilda förkunskaper
 3. Urval (alla som uppfyller steg 1 och 2 går vidare till detta steg)
 4. De med högst urvalspoäng antas till utbildningen och resterande behöriga sökande placeras som reserver, rangordnade efter antalet urvalspoäng.

Här nedan förklarar vi de olika stegen och vilka särskilda förskunskaper och urvalskriterier som gäller för just den här utbildningen:

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig till kursen krävs minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning. 

Urval

Om det finns fler behöriga sökande än antalet platser sker ett urval baserat på yrkeserfarenhet, tidigare utbildning och ett särskilt prov.

Ansökan - så här gör du

Ansökan öppnar 10 augusti, du ansöker via vår ansökningswebb.

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 • Gymnasiebetyg
 • Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 • Intyg, cv, personligt brev eller liknande om du saknar formella betyg.
 • Översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg). Läs mer på UHRs hemsida om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.

Din ansökan måste vara komplett senast sista ansökningsdag 25 september. 

Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem på vår ansökningswebb. Observera att vi inte får dina betyg automatiskt, du måste själv ladda upp dem.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • scanna dokumenten (t ex på ett bibliotek)
 • fota och spara som pdf eller jpg och ladda upp
 • få hjälp med scanning i receptionen på Campus Nyköping.