Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Kurs: Hållbara event

Kvartsfart, 15 YH-poäng

Att kunna utveckla event och musikevenmang med fokus på hållbarhet blir allt viktigare. Kursen riktar sig till dig som idag arbetar inom musik- och eventbranschen och vill vara med och utveckla omställningen inom upplevelseindustrin till en mer hållbar bransch. Kursen startar hösten 2020.

Kursens mål

Efter genomförd kurs har du kompetens för att identifiera, utveckla  och sälja in hållbara affärsmöjligheter inom musik- och eventbranschen.

Vidare får du färdigheter i att:

 • Utöva hållbart ledarskap
 • Tillämpa hållbarhetslagen
 • Bedriva arrangörsskap med betoning på miljö, säkerhet och den hållbara affären
 • Göra hållbara val ur ett eventperspektiv och kunna argumentera för dem 

Kursens innehåll

Under kursen får du kunskaper om hållbarhetslagen och dess innebörd för branschen, hur branschen idag ser på hållbarhetsfrågor och kommande utmaningar. Kursen tar även upp hållbar ekonomi och miljöcertifiering av företag och event. Undervisningen leds av huvudlärare med gedigen erfarenhet från branschen samt gästföreläsare med specialistkompetens inom hållbarhet. 

Möt kursens lärare Agneta Josephson och Lars Redin.
 

Kursens upplägg

Kursen genomförs med 25% studietakt under 12 veckor med undervisning i grupp, fysiskt på plats eller online, samt enskilda studier. Via vår lärplattform får du tillgång till föreläsningsmaterial och uppgiftsbeskrivningar. Gruppundervisningen sker vid i förväg kommunicerade tillfällen. Eximination sker genom inlämningsuppgifter och tentamen.  

Behörighet och ansökan

Antagning - så här går det till

Bedömningsprocessen vid antagning till yrkeshögskolan sker i flera steg:

 1. Grundläggande behörighet (gymnasiexamen eller motsvarande)
 2. Särskilda förkunskaper
 3. Urval (alla som uppfyller steg 1 och 2 går vidare till detta steg)
 4. De med högst urvalspoäng antas till utbildningen och resterande behöriga sökande placeras som reserver, rangordnade efter antalet urvalspoäng.

Här nedan förklarar vi de olika stegen och vilka särskilda förskunskaper och urvalskriterier som gäller för just den här utbildningen:

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig till kursen krävs följande yrkeserfarenhet: 

Minst två års sammantagen yrkeserfarenhet från musik- och eventbranschen i någon av rollerna: 

 • Konsertarrangör
 • Produktionsledare
 • Projektledare
 • Kundansvarig inom event eller motsvarande befattning

Urval

Om det finns fler behöriga sökande än antalet platser sker ett urval baserat på yrkeserfarenhet och tidigare utbildning. 

Ansökan - så här går det till

Ansökan öppnar 10 augusti, du ansöker via vår ansökningswebb.

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 • Gymnasiebetyg
 • Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 • Intyg, cv, personligt brev eller liknande om du saknar formella betyg.
 • Översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg). Läs mer på UHRs hemsida om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.

Din ansökan måste vara komplett senast sista ansökningsdag 25 september. 

Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem på vår ansökningswebb. Observera att vi inte får dina betyg automatiskt, du måste själv ladda upp dem.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • scanna dokumenten (t ex på ett bibliotek)
 • fota och spara som pdf eller jpg och ladda upp
 • få hjälp med scanning i receptionen på Campus Nyköping.