Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Behörighet och ansökan

OBS! Ingen ny start är planerad för utbildningen.

För att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan behöver du ha vissa förkunskaper, det kallas för behörighet. Behörigheten kan innehålla krav på särskilda förkunskaper. Om det är fler behöriga sökande till en utbildning än antalet utbildningsplatser görs ett urval.

Behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens.

Har du frågor som rör behörighet? Kontakta vår antagning

Särskilda förkunskaper

För att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen till Köksmästare krävs också att du har följande förkunskaper:

 

 • Gymnasieskolans Hotell- och restaurangprogram eller Livsmedelsprogrammet, alternativt
 • Hotell- och turismprogrammet eller Restaurang och livsmedelsprogrammet.

Eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

 

Samt godkänt betyg alternativt lägst betyget E i kurserna:

 • Svenska A, Svenska A som andra språk, Svenska 1 eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
 • Matematik A, eller Matematik 1 eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt

samt

 • yrkeserfarenhet inom restaurang/storkök motsvarande minst  2 år på heltid.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens.

Har du frågor som rör behörighet? På sidan FAQ hittar du svar på många vanliga frågor. Hittar du inte vad du söker, kontakta vår antagning.

Reell kompetens

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Detta ställer krav på att du kan påvisa dina kunskaper på annat sätt. Till exempel, om du saknar formellt betyg på någon av de kurser som anges, kan du bifoga ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper. Du kan också bifoga t ex ett intyg från en arbetsgivare som beskriver arbetsuppgifter som du har utfört och därigenom påvisa att du har motsvarande kunskaper. Glöm inte att du ska bifoga dessa handlingar i din ansökan.

Har du frågor om reell kompetens, kontakta vår antagning.

 

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 • Gymnasiebetyg
 • Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 • Intyg, cv, personligt brev eller liknande om du saknar formella betyg.
 • Intyg som styrker de uppgifter du lämnar under ”Yrkeserfarenhet”, t ex arbetsgivarintyg eller eller ett intyg där din yrkeserfarenhet beskrivs klart och tydligt.
 • Översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg). Läs mer på UHRs hemsida om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.

Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem på vår ansökningswebb. Observera att vi inte får dina betyg automatiskt, du måste själv ladda upp dem.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • Scanna dokumenten (t ex på ett bibliotek)
 • Fota och spara som pdf eller jpg och ladda upp
 • Få hjälp med scanning i receptionen på Campus Nyköping

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Som urvalsgrund används:

 

 • Betyg
  Maxpoäng för urvalsgrunden betyg är 8. Läs mer om betyg för att se hur vi bedömer betyg från olika betygsskalor.
 • Tidigare utbildning

  10 poäng ges för minst ett års eftergymnasiala studier inom restaurang eller motsvarande. I de fall 10 poäng ges för denna urvalsgrund, ersätter de poängen för urvalsgrunden betyg.

 • Yrkeserfarenhet

  Yrkeserfarenhet värderas efter skalan 1-20, där 20 är max antal poäng.
  2 poäng ges per arbetat år inom kök/restaurangbranschen. Deltidsarbete räknas om till motsvarande heltid vid ovanstående poängsättning.

Total poäng som max kan uppnås i urvalet är 30.