Utbildningens innehåll och upplägg

Utibldningen till integrationspedagog omfattar 225 YH-poäng, vilket motsvarar två års studier på halvtid. Utbildningens upplägg med deltid på distans möjliggör att du kan arbeta och studera samtidgt. 

I utbildningen ingår sex träffar i Nyköping och utbildningen inleds med introduktionsdagar på Campus Nyköping. Undervisningen sker via webbdistans och lärplattform, vilket innebär att kurserna finns tillgängliga dygnet runt. En veckoplanering inleder varje kurs och du studerar när det passar dig. Läs mer om hur det går till att studera på distans

Följande kurser ingår i utbildningen till Integrationspedagog

 • Dokumentation, utvärdering och kvalitetsarbete
 • Ensamkommande barn och ungdomar
 • Entreprenörskap
 • Examensarbete
 • Friskvård och hälsa
 • Individprocess och integration
 • Integrationens organisation, lagar och regler
 • Kommunikation och samtal
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Skola och arbetsmarknad
 • Sverigekunskap för nyanlända
 • Yrkesetik och människosyn

LIA - lärande i arbete

LIA, utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete. LIA utgör ca 1/4 av utbildningen.