I samarbete med arbetslivet

Vi vill ge dig så verklighetsnära och användbara kunskaper som möjligt. Därför sker Campus Nyköpings utbildning till integrationspedagog i nära samarbete med berört arbetsliv.

Utbildningen har också en ledningsgrupp som medverkar i utformningen av utbildningens innehåll för att säkerställa att kurser och kursmål överensstämmer med den kompetens som efterfrågas. Medlemmarna i ledningsgruppen består av representanter från arbetslivet och utbildningsväsendet samt studeranderepresentanter:

 

 • Alexandra Degerman, Trosa kommun
 • Anja Björk Rudberg, Villa  Victoria
 • Björn Littmark, Nyköpings kommun
 • Glenn Andersson, Nyköpings kommun
 • Helena Karlsson, Nyköpings kommun
 • Lars-Erik Bjessmo, Larsgruppen AB
 • Elin Insulander Hjelm, Gnesta kommun
 • Lisbeth Ivarsson Sombeck, Oxelösunds kommun
 • Louise Montgomery, Mörtsjönäs Gård
 • Marco Venegas, Riksdagsman MP
 • Hamadu Omar, studeranderepresentant
 • Fredrik Dolk, Campus Nyköpng, utbildningsledare