Behörighet och ansökan

För att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan behöver du ha vissa förkunskaper, det kallas för behörighet. Behörigheten kan innehålla krav på särskilda förkunskaper. Om det är fler behöriga sökande till en utbildning än antalet utbildningsplatser görs ett urval.

Behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens.

Har du frågor som rör behörighet? Kontakta vår antagning

Särskilda förkunskaper

För att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen till integrationspedagog krävs kunskaper i följande gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt:

 • Engelska 5 med betyget lägst E eller Engelska A med betyget lägst G.
 • Svenska 2 med betyget lägst E eller Svenska B med betyget lägst G.

samt 

 • yrkeserfarenhet omfattande minst ett års arbete på heltid inom integration, pedagogisk verksamhet, eller socialt område.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens.

Har du frågor som rör behörighet? Kontakta vår antagning

Reell kompetens

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Detta ställer krav på att du kan påvisa dina kunskaper på annat sätt. Till exempel, om du saknar formellt betyg på någon av de kurser som anges, kan du bifoga ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper. Du kan också bifoga t ex ett intyg från en arbetsgivare som beskriver arbetsuppgifter som du har utfört och därigenom påvisa att du har motsvarande kunskaper. Glöm inte att du ska bifoga dessa handlingar i din ansökan.

Har du frågor om reell kompetens, kontakta vår antagning.

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Som urvalsgrund används:

 • Särskilt prov
  Det särskilda provet är skriftligt och görs på webben. Alla behöriga sökande kallas till detta prov. Provet gör du på webben den 8 juni.

  Det särskilda provet testar förutsättningarna för att genomföra och tillgodogöra sig utbildningen. Provet bedömer också din förmåga till dokumentation och att i skrift reflektera över verksamheten

  Resultatet bedöms på en skala mellan 10-30 poäng, där 30 poäng är max.
 • Tidigare utbildning
  Värderas enligt skalan 5-15 poäng där 15 poäng är max, enligt;

  ½ -1 års tidigare relevant utbildning* ger 5 poäng
  1-2 års tidigare relevant utbildning* ger 10 poäng
  2-4 års tidigare relevant utbildning* ger 15 poäng


  *Relevant utbildning är: folkhögskoleutbildning till fritidsledare eller inom behandlingsområdet, interna utbildningar inom Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen, Akademisk utbildning såsom lärare, sjuksköterska, polis eller annan motsvarande utbildning.
 • Yrkeserfarenhet
  Värderas enligt skalan 5-15 poäng, där 15 poäng är max;

  15 poäng ges för minst fem års heltidsarbete inom integration, pedagogisk verksamhet, eller socialt område.
  10 poäng ges för minst tre års heltidsarbete inom integration, pedagogisk verksamhet, eller socialt område.
  5 poäng ges för minst två årsheltidsarbete inom integration, pedagogisk verksamhet, eller socialt område.
  Deltid räknas om enligt principen 2 års halvtidsarbete motsvarar ett års heltidsarbete osv.

Total poäng som max kan uppnås i urvalet är 60.

Ansökan

Du ansöker till Integrationspedagog på vår ansökningswebb

Utbildningen öppnar för ansökan den 8 februari. Sista ansökningsdag är den 5 maj.

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 • Gymnasiebetyg
 • Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 • Intyg, cv, personligt brev eller liknande om du saknar formella betyg.
 • Intyg som styrker de uppgifter du lämnar under ”Yrkeserfarenhet”, t ex arbetsgivarintyg eller eller ett intyg där din yrkeserfarenhet beskrivs klart och tydligt.
 • Översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg). Läs mer på UHRs hemsida om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.

Din ansökan måste vara komplett senast sista ansökningsdag, den 5 maj

Om du har en pågående gymnasieutbildning, kurser inom vuxenutbildningen eller på Folkhögskolan måste din ansökan innehålla ett studieintyg, som visar dina pågående studier.  Ditt gymnasiebetyg måste vi sedan ha senast den 12 juni.

Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem på vår ansökningswebb. Observera att vi inte får dina betyg automatiskt, du måste själv ladda upp dem.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • Scanna dokumenten (t ex på ett bibliotek)
 • Fota och spara som pdf eller jpg och ladda upp
 • Få hjälp med scanning i receptionen på Campus Nyköping