Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Integrationspedagog

225 YH-POÄNG, HALVTID, DISTANS

Utbildningen är ej öppen för ansökan 2019.

Ser till att du finns där du behövs som mest

Antalet människor på flykt i världen har ökat explosionsartat. Det innebär att efterfrågan på integrationspedagoger med rätt kompetens är mycket stor. Många nya HVB- hem har öppnats, nya planeras och allt fler integrationsverksamheter byggs upp för att tillgodose behoven i landet. Anställningsbehovet är och kommer fortsatt att vara omfattande. Att arbeta som integrationspedagog innebär att du bland annat hjälper nyanlända med kommunikation utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Du stödjer individen i kontakt med det svenska samhället, samverkar med aktuella aktörer och identifierar tidiga eventuella tecken på ohälsa. Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta med till exempel ensamkommande flyktingbarn, inom skolan, på HVB-hem, på Arbetsförmedlingen, Migrationsverket eller i andra verksamheter som på olika sätt arbetar med integration. Välkommen till en viktig utbildning för dig som brinner för att hjälpa och för att göra skillnad.

Utbildningens mål

Utbildningen leder till: Yrkeshögskoleexamen Integrationspedagog.

Efter genomgången utbildning har du kompetens för att kunna arbeta som:

  • Integrationspedagog
  • Boendestödjare
  • Integrationssamordnare

Du kan arbeta med uppgifter som till exempel:

  • Kommunicera pedagogiskt och professionellt utifrån ett stödjande och vägvisande förhållningssätt
  • Arbeta självständigt i en integrationsverksamhet
  • Stödja individen i kontakt med det svenska samhället i form av utbildningsväsende, myndigheter, hälso- och sjukvård
  • Främja individen till självständighet i det dagliga livet
  • Identifiera tidiga tecken på ohälsa
  • Samverka med aktörer inom nätverket för målgruppen

Läs mer om utbildningens innehåll och upplägg.